Izmjena natječaja za odabir najuspješnijih projekata financiranih mjerama iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.

Objavljeno: 11.09.2018.

Obavještavamo vas kako je produžen rok za prijavu na natječaj za odabir najuspješnijih projekata financiranih mjerama iz Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014.-2020.

Predmet: Natječaj za odabir najuspješnijih projekata financiranih mjerama iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.

Hrvatska poljoprivredna komora dobila je bespovratna sredstva za provođenje projekta CAP FOR YOU u sklopu natječaja Europske komisije „Potpora mjerama informiranja koje se odnose na zajedničku poljoprivrednu politiku (ZPP)“ za 2018. godinu.

Cilj projekta „CAP FOR YOU“ (AGRI-2018-2446081) je informirati poljoprivredne proizvođače i mlade o Zajedničkoj poljoprivrednoj politici Europske unije, o programima i mjerama kako se provode te o smjernicama i načinu na koji Europska komisija kreira svoje poljoprivredne politike.

U narednom razdoblju izvršit će se odabir i selekcija deset najuspješnijih projekata. Projekti će biti birani putem objavljenog natječaja i prema pristiglim prijavama, u suradnji s Vijećem za odabir (osnovanom u tu svrhu). Vijeće će sačinjavati: predstavnik Ministarstva poljoprivrede, predstavnik Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, predstavnik akademske zajednice, predstavnik poljoprivrednih udruga, te predstavnik HPK.

Prihvatljivi projekti moraju sadržavati neke od sljedećih tema:

  • Poboljšanje ekološke održivosti i otpornosti na klimatske promjene,
  • Jačanje generacijske obnove i socioekonomske strukture ruralnih područja,
  • Poticanje zapošljavanja, rasta i ulaganja u ruralna područja i očuvanje održivih ruralnih zajednica u cijeloj EU-u,
  • Osiguranje pravednog povrata poljoprivrednicima u poljoprivredno-prehrambenom lancu s ciljem zaštite održivosti europske poljoprivredne proizvodnje i budućnosti modela obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,
  • Poticanje znanja, inovacija i digitalizacije u poljoprivrednom sektoru.

Vijeće za odabir će donijeti ocijene prihvatljivosti projekta prema temama i kvaliteti samog opisa projekta. Vijeće za odabir će po potrebi tražiti dodatne informacije o pristiglim projektima.

Podaci o projektu potrebni za prijavu (dostupni na ovoj poveznici):

Deset izabranih sudjelovati će u daljnjim medijskim i promotivnim aktivnostima projekta (televizija, radio, novine, društvene mreže, radionice, konferencija):

1.Medijska promocija pozitivnih primjera projekata koji su financirani iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.

Cilj medijske promocije je podići razinu osviještenosti o važnosti europske potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju putem ZPP-a kroz promociju 10 najuspješnijih projekata provedenih u okviru Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. Na taj način ciljane skupine će dobiti uvid u širok spektar mogućnosti koje nudi ZPP. Medijska promocija projekata provodit će se putem tiskovina, radija, televizije i društvenih mreža.

2. Radionice o Zajedničkoj poljoprivrednoj politici

U radionicama namijenjenim predstavnicima poljoprivrednih udruga i studentima sudjelovati će ukupno 60 predstavnika koji će biti podijeljeni u nekoliko grupa. Svaka grupa će predstavljati određenu organizaciju koja sudjeluje u pregovorima radnih grupa civilnog dijaloga Europske komisije. Teme o kojima će se raspravljati su: ekološka održivost, inovacije i digitalizacija u poljoprivrednom sektoru, budućnost modela obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva te udruživanje poljoprivrednika.

3. Medijski pokrivena konferencija

Na konferenciji će se predstaviti cjelovit pregled uspješnih primjera projekata i reportaže pregovora koji su održani na radionicama. Konferenciji će prisustvovati predstavnici poljoprivrednih udruga, predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore,  predstavnici javnih ustanova (Ministarstvo poljoprivrede, Savjetodavna služba, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju), predstavnici akademske zajednice i studenti.

Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje u promoviranju svog projekta financiranog  sredstvima Europske unije mjerama iz Programa ruralnog razvoja, ispunite tražene podatke iz tablice te navedite opis projekta. Tražene podatke pošaljite najkasnije do 21. rujna 2018. na e-mail: tomislava.hodalic@komora.hr s naznakom: ZA PROJEKT ‘CAP FOR YOU’

Rezultati natječaja bit će objavljeni početkom listopada na Internet stranici Hrvatske poljoprivredne komore: www.komora.hr.

Predsjednik

Hrvatske poljoprivredne komore

Mladen Jakopović

 

Ovaj projekt financiran je sredstvima  Europske unije

 Ova objava odražava samo stavove autora, a Komisija se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu korist nastalu uporabom informacija sadržanih u njoj.