IZBORI ZA JEDNOG ČLANA NADZORNOG ODBORA HRVATSKE POLJOPRIVREDNE KOMORE

Objavljeno: 17.11.2020.

Obavještavamo zainteresiranu javnost da  17.11.2020. započinje PRIJAVA KANDIDATA za izbor jednog (1) člana Nadzornog odbora Hrvatske poljoprivredne komore.

Zaprimanje prijedloga za kandidiranje  završava 26.11.2020.godine u 16.00 sati.

  • Životopis kandidata Obrazac 4.0 – Životopis kandidata
  • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donijeta presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donijeta nepravomoćna presuda (ne starije od 1 mjesec).
  • Potvrda porezne uprave da podnositelj prijave nema duga temeljem poreza i doprinosa.
  • Preslika osobne iskaznice.

Prijedlog kandidature uz navedene dokumente dostavlja se isključivo elektroničkim putem na e-mail: komora@komora.hr s naznakom: »za Povjerenstvo za provođenje izbora za člana Nadzornog odbora Hrvatske poljoprivredne komore  – prijedlog kandidature« do najkasnije 26.11.2020. godine do 16.00 sati. Zaprimanje prijedloga kandidatura poslanih putem pošte ili na druge načine, osim elektroničkog neće biti moguće te iste neće biti uvažene.

Pravilnik za provođenje izbora za člana NO_2020

Odluka Izbornog povjerenstva-rokovi – 04112020

Za sva pitanja kontaktirajte nas na komora@komora.hr