IZBORI ZA JEDNOG ČLANA NADZORNOG ODBORA HPK – objava važećih kandidatura

Objavljeno: 27.11.2020.

Sukladno Odluke Povjerenstva za provođenje izbora dana 17. studenog 2020. godine objavljen je javni poziv za početak kandidacijskog postupka, koje je bio otvoren do 26. studenog 2020. godine do 16.00 sati.

Povjerenstvo za izbore je pregledalo sve pristigle prijedloge kandidata za jednog člana Nadzornog odbora HPK i utvrdilo da je pristiglo 4 prijedloga kandidature te su isti važeći.

Rok za prigovore počinje danom objave liste kandidata na internetskoj stranici te završava zaključno s 29. 11. 2020. godine.

Kandidati mogu odustati od prijedloga svoje kandidature najkasnije u roku od dva dana od dana objave liste kandidata na web stranice Komore. U tom slučaju kandidat mora dostaviti Povjerenstvu za provođenje izvora obavijest o odustajanju putem e-maila: komora@komora.hr

Sukladno članku 28 Statuta Hrvatske poljoprivredne komore (NN 28/2019) izbori za jednog člana Nadzornog odbora  HPK provodit će se na 7. Skupštini HPK, koja će se održati u prosincu 2020. godine

Odluka Izbornog povjerenstva-kandidature_Izbori za člana NO 2020