HPK započinje izborni proces

Objavljeno: 05.10.2021.

Dana 05.10.2021. godine Hrvatska poljoprivredna komora započinje izborni proces za tijela Hrvatske poljoprivredne komore – izbori za članove Skupštine HPK.

Članovi Skupštine biraju se na mandat od četiri godine.
Sukladno Zakonu o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (Narodne novine 61/2018) i Statutu Hrvatske poljoprivredne komore (Narodne novine 28/2019) Skupština je najviše tijelo upravljanja Komore, a čine je predstavnici članova Komore. Članove Skupštine biraju članovi neposredno na izborima. U Skupštini se osigurava razmjerna zastupljenost članova Komore u odnosu na poslovanje Komore. Skupština se formira od delegata koji se biraju proporcionalno broju članova u svakoj županiji.

Svaka županija bira predstavnike u Skupštini Komore proporcionalno broju članova Komore u toj županiji, na način da na svakih započetih 1000 (tisuću) članova ta županija ima pravo na jednog predstavnika u Skupštini.
Izborno povjerenstvo je prema svojim evidencijama utvrdilo broj članova sukladno podacima iz popisa upisanih poljoprivrednika u Upisnik OPG-a na dan 16.06.2021., koji su dostavili Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u zakonskom roku.
Poljoprivrednici koji su upisani u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (u daljnjem tekstu: Upisnik OPG-ova) su obavezni članovi Komore.

Obveznim članom poljoprivrednik postaje u trenutku upisa u Upisnik OPG-a.
Broj delegata, koji će se birati u Skupštini je 52 (obavezni članovi).

Subjekti koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika (neusklađeni OPG-i, SOPG-i, obrti, tvrtke, zadruge i ostali poslovni subjekti) te druge fizičke ili pravne osobe koje svojim radom mogu pridonijeti obavljanju djelatnosti Komore, a nemaju obvezu upisa u Upisnik poljoprivrednika su dobrovoljni članovi Komore, a koji su uplatiti članarinu zaključno s 05.10.2021.
Broj delegata u Skupštini iz dobrovoljnih članova je najviše 11.

Plan izbornih radnji, rokovi za kandidiranje, obrasci i druga dokumentacija će se objaviti na internetskim stranicama Komore uskoro.