HPK započinje izborni proces

Objavljeno: 05.10.2021.

Dana 05.10.2021. godine Hrvatska poljoprivredna komora započinje izborni proces za tijela Hrvatske poljoprivredne komore – izbori za članove Skupštine HPK.

Članovi Skupštine biraju se na mandat od četiri godine.
Sukladno Zakonu o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (Narodne novine 61/2018) i Statutu Hrvatske poljoprivredne komore (Narodne novine 28/2019) Skupština je najviše tijelo upravljanja Komore, a čine je predstavnici članova Komore. Članove Skupštine biraju članovi neposredno na izborima. U Skupštini se osigurava razmjerna zastupljenost članova Komore u odnosu na poslovanje Komore. Skupština se formira od delegata koji se biraju proporcionalno broju članova u svakoj županiji.

Svaka županija bira predstavnike u Skupštini Komore proporcionalno broju članova Komore u toj županiji, na način da na svakih započetih 1000 (tisuću) članova ta županija ima pravo na jednog predstavnika u Skupštini.

Plan izbornih radnji, rokovi za kandidiranje, obrasci i druga dokumentacija će se objaviti na internetskim stranicama Komore uskoro.