Dopis ministrici vezan uz hitnu pomoć poljoprivrednicima

Objavljeno: 16.03.2020.

Hrvatska poljoprivredna komora uputila je dopis ministrici Mariji Vučković u kojem traži hitne mjere pomoći proizvođačima. U dopisu stoji sljedeće:

Članovi Upravnog odbora Hrvatske poljoprivredne komore, a prema zahtjevu potpredsjednika Vlade Zdravka Marića zajedno s predsjednicima sektorskih odbora na današnjem sastanku donijeli su sljedeće prijedloge mjera za pomoć očuvanja radnih mjesta i likvidnosti u sektorima:

TRGOVANJE

 • Obavezati trgovačke lance na otkup domaćih prehrambenih proizvoda.
 • Zabrana uvoza hrane i živih životinja iz kontaminiranih područja.
 • Otkup žitarica za robne rezerve po tržišnim cijenama.
 • Stavljanje u funkciju Nacionalne veletržnice.
 • U tijeku predstojeće sjetve održati kontinuirani rad poljoprivrednih apoteka i kooperacija te nabavu mineralnog gnojiva, sjemena, sadnica, sredstva za zaštititu, herbicida i ostalo zbog specifičnosti proizvodnje. Navedeno mora biti dostupno u svakom trenutku zbog primjene koja ovisi o stadiju razvoja biljaka i vremenskih uvjeta.
 • Omogućiti dovoz hrane tj. krmne smjese zbog potrebe obroka kravama kako ne bi došlo do smanjenja proizvodnje mlijeka te velikih problema i gubitaka na gospodarstvima.
 • Izmijeniti pravila za samoizolaciju vozača hrane sa 14 dana na samoizolaciju do idućeg odlaska na put.
 • S obzirom na povećanu potražnju brašna, potrebno je osigurati da tijekom otpuštanja robnih zaliha iste količine idu direktno u mlinove, bez dodatnih posrednika u procesu.
 • Aktivirati transport roba vlakom koliko je god moguće.
 • Omogućiti zbrinjavanje proizvoda koji su se izvozili, a nisu našli svoga kupca u RH s obzirom na rok trajanja proizvoda voće i povrće, svježi proizvodi od mlijeka, svježe meso.
 • Osigurati klaoničke kapacitete za proizvođače stoke koji nemaju svoje kapacitete (postojeće klaonice obavezati na maksimum kapaciteta, zatvorene klaonice, možda uz malu investiciju pokrenuti).
 • Osigurati kontinuitet prijevoza životinja i proizvoda životinjskog podrijetla, te voća i povrća.
 • Potrebno je odmah napraviti inventuru proizvoda kako bi se utvrdilo činjenično stanje koje su nam robe dostupne, podići razinu proizvodnje postojećih gospodarstava i intervencijama podići razinu samodostatnosti.

 

FINANCIJSKA POMOĆ I UBLAŽAVANJE TROŠKOVA

 • Reprogram i zamrzavanje otplate kredita bez zateznih kamata.
 • Isplata svih potpora do 15.4. do punog prava.
 • Odgoda plaćanja poreza i doprinosa za radnike bez zateznih kamata.
 • Hitno rješavanje isplata investicijskih projekata.
 • Omogućavanje posebnih kreditnih linija sa 0% kamate.
 • Omogućavanje interventnih mjera za problematične kreditne linije.
 • Osigurati produženje mogućnosti sezonskog rada u poljoprivredi/rad na tzv markice / sa sadašnjih 90 dana na 180 dana, bez smanjivanja ili ukidanja socijalnih prava sezonskih radnika u poljoprivredi.
 • Osigurati kontinuiranu dostavu plavog dizela, ulja i maziva te rezervnih dijelova.
 • Značajno povećati kvote plavog dizela kao jednog od ključnih troškovnih komponenti u poljoprivrednoj proizvodnji.
 • Omogućavanje produženja roka dozvole za sezonske radnike.
 • Subvencioniranje proizvođača za isporučene količine svježeg voća i povrća za vrijeme trajanja krize, odnosno svog voća i povrća domaćeg porijekla isporučenih na domaćem tržištu.
 • Povećati subvencioniranje nove proizvodne sezone koja je ugrožena.
 • Smanjenje cijene osnovnih energenata poput struje, za sve proizvođače
 • Dodatna pomoć izvoznicima voća i povrća koji će zbog restrikcija prometa i izvoza pretrpjeti velike štete i gubitke ili organiziranje garantiranog otkupa tih proizvoda po tržišnim cijenama.
 • Isplatiti potporu “de minimis” iz 2019. kako bi se osigurala adekvatna opskrbljenost ribom i prerađevinama što je od vitalnog značaja.
 • Osigurati kompenzacijske mjere zbog zabrane izvoza junadi u Italiju i Libanon.

KONTINUITET PROIZVODNJE HRANE

 • Model samoizolacije dijela radnika koji se brinu o stoci na način da dolaze na farmu nahraniti stoku i obaviti nužne poslove te se poslije toga vrate kuci u samoizolaciju.
 • Omogućiti pčelarima nesmetan pristup lokacijama svojih pčelinjaka, pogotovo sada u vrijeme ubrzanog razvoja pčelinjih zajednica kad bi mogle ostati bez hrane.
 • Kada djelatnik ili član OPG-a završi u izolaciji ili na bolovanju radi virusa ili sumnje na virus država bi trebala preuzeti plaćanje obaveza za navedenu osobu.
 • Potrebno je postaviti dezinfekcijske barijere da kamioni ne ulaze na gospodarstvo, kako bi se spriječio direktni kontakt. Ukoliko ta mogućnost ne postoji, treba poslati upute svim tvrtkama, OPG-ovima i objektima koji posluju s hranom da ljude koji imaju temperaturu ne puštaju u pogon i da se po dojavi radnika da je netko bolestan – javi epidemiologu. Zdrave osobe trebale bi nesmetano nastaviti raditi.
 • Osigurati dolazak ljudi na farme, staklenike, prerađivačke pogone.
 • Osigurati kretanje stoke, proizvoda životinjskog podrijetla.
 • Osigurati kretanje proizvoda biljnog podrijetla. 

PITANJA

  1. Što radimo u slučaju pojavljivanja virusa kod radnika na svinjogojskoj farmi ili peradarskoj farmi kao objektima koji su zatvoreni sustav?
  2. Dali možemo raditi dezinfekciju cijelog objekta ukoliko imamo životinje u objektu, jer fizički je nemoguće isprazniti objekt i raditi dezinfekciju kao mjeru koja prethodi dolasku drugih ili novih radnika?