Suradnja s drugim komorama

SURADNJA S DRUGIM KOMORAMA

Hrvatska poljoprivredna komora aktivno je uključena u rad Poljoprivrednih komora Višegradske skupine zemalja (V4) koju čine Češka, Slovačka, Poljska i Mađarska. HPK kao pridruženi član V4 sudjelovala je na nekoliko radnih sastanaka u tim zemljama te je zajedno s V4 članicama i pridruženim državama potpisala 2 deklaracije te 3 priopćenja. Našu uključenost u ovu inicijativu smatramo važnom jer preko V4 možemo predlagati promjene koje se tiču naše poljoprivrede te tako ojačati našu pregovaračku poziciju na EU razini.

PRVI SASTANAK SREDNJOEUROPSKIH POLJOPRIVREDNIH KOMORA – 5. srpnja 2019. godine

U petak, 5. srpnja 2019. godine, održan je prvi sastanak srednjoeuropskih poljoprivrednih komora na Državnoj ergeli Babolna, u Mađarskoj.

Uz predstavnike Mađarske komore, na sastanku su sudjelovali predstavnici poljoprivrednih komora iz Austrije, Hrvatske, Slovačke, Češke i Poljske. Hrvatsku su predstavili predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore, Mladen Jakopović i voditeljica Odjela za regionalni razvoj, Tajana Radić.

Glavna tema bila je skupna reforma poljoprivredne politike. Raspravljalo se o regionalnoj suradnji između poljoprivrednih komora, o glavnim problemima i interesima poljoprivrednika u vezi s reformom ZPP-a i mogućnostima ublažavanja klimatskih promjena koje utječu na poljoprivredu.

Predsjednik Jakopović govorio je o duplim standardima proizvodnje u kojima uvezena roba ima niži standard, a domaća viši standard te na taj način domaća roba trpi štete zbog višeg standarda i više cijene. Svi predstavnici su se složili u protivljenju ovakvim dvostrukim standardima i smanjenju proračuna za poljoprivredu smatrajući da proračun za poljoprivredu treba povećati te osigurati ekonomsku i socijalnu stabilnost sektora.

SASTANAK POLJOPRIVREDNIH KOMORA U PRAGU – 25. i 26. rujna 2018. godine

Predstavnici Nacionalnog vijeća poljoprivredne komore Poljske (KRIR), Mađarske poljoprivredne komore (NAK), Slovačke poljoprivredne i prehrambene komore (SPPK), Poljoprivredne komore Češke Republike (AK CR), Saveza udruga poljoprivrednih proizvođača u Rumunjskoj (LAPAR), Nacionalne udruge proizvođača žitarica Bugarske (NGPA), Poljoprivredne komore Litve (ZUR), te Hrvatske poljoprivredne komore (HPK) 25. i 26. rujna 2018. godine sastali su se u Pragu kako bi raspravljali o sljedećim temama.

 • Reforma Zajedničke poljoprivredne politike nakon 2020. godine,
 • Trenutna situacija na poljoprivrednim tržištima,
 • Nepoštena trgovačka praksa,
 • Održiva poljoprivreda.

Predstavnici poljoprivrednih komora posebno su naglasili potrebu dodjele odgovarajuće omotnice u proračunu EU-a nakon 2020. godine i potrebu za pojednostavljenjem postojećih zakonskih akata.

 KONGRES EUROPSKIH POLJORIVREDNIKA U LINZU – 10.-12. listopada 2018. godine

Predstavnici Hrvatske poljoprivredne Komore, predstavnici poljoprivrednih proizvođača i agrarnih novinara sudjelovali su na trodnevnom kongresu europskih poljoprivrednika u Linzu koji se održao od 10. do 12. listopada 2018. Kongres je okupio oko 400 sudionika, predstavnika europskih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava iz svih država članica EU, među kojima su bili i hrvatski predstavnici. Svi oni čuli su novosti o aktualnim temama od uvaženih europskih predavača. Tema kongresa bila je „Hranjenje europske budućnosti“. Svojim izlaganjima o Zajedničkoj poljoprivrednoj politici, održivosti i razvoju ruralnih područja pridonijeli su europski povjerenik za poljoprivredu i ruralni razvoj Phil Hogan, predsjednik Odbora za poljoprivredu Europskog parlamenta Czeslaw Adama Siekierski, zamjenica glavnog tajnika OECD, austrijska ministrica održivosti i turizma Elisabeth Kostinger te mnogi drugi uvaženi gosti. Djelomično financirano iz sredstava Europske komisije (Mjera 20. -Tehnička pomoć)

Predstavnici u ime Komore: Mladen Jakopović, Mato Brlošić, Antun Vrakić, Miško Šklempe, Stjepan Živković, Tajana Radić, Tomislava Hodalić.

Predstavnik udruge mladih poljoprivrednika: Jan Marinac

Predstavnici agrarnih novinara: Miroslav Kuskunović, Martin Vuković.

SASTANAK PREDSTAVNIKA POLJOPRIVREDNIH KOMORA V4 ZEMALJA U BRATISLAVI

Predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore (HPK) sastali su se na 64. sastanku zemalja Višegradske skupine (V4) i pridruženih zemalja (Litva, Estonija i Hrvatska) 30. i 31. ožujka 2017. godine u Bratislavi u Slovačkoj te tako po prvi puta aktivno sudjelovali na ovom tipu sastanka.

Na sastanku se raspravljalo o sljedećim temama:

 • Trenutna situacija na poljoprivrednom tržištu u zemljama V4 i novim zemljama članicama
 • Poljoprivreda u područjima s prirodnim ograničenjima (ANC)
 • Trenutna situacija i priprema Zajedničke poljoprivredne politike nakon 2020. godine

Na kraju sastanka, svi prisutni predstavnici pojedine poljoprivredne komore potpisali su Deklaraciju koja sadrži zajednička stajališta o temama koje su bile na dnevnom redu; Zajednička poljoprivredna politika doista bi trebala biti zajednička s jednakim uvjetima za sve poljoprivrednike; jednaka razina izravnih plaćanja za sve zemlje članice; dodatna potpora područjima s prirodnim ograničenjima; nepodržavanje smanjenje izravnih potpora u skladu s veličinom farmi ili iznosom potpore; podrška proizvodnji i razvoju ruralnih područja, zaštita okoliša i bioraznolikost; poštene cijene za poljoprivredne proizvode, pravovremene isplate; jačanje pregovaračke pozicije poljoprivrednika; uspostavljanje EU zakonodavstva kojim bi se osigurala jednaka kvaliteta istih prehrambenih proizvoda u svim zemljama članicama te primjenjivost jednakih standarda za hranu iz trećih zemalja; podupiranje zadruga/ proizvođačkih organizacija; potpora mladim poljoprivrednicima; veća alokacija za mjere informiranja i marketing i dr.

SASTANAK PREDSTAVNIKA POLJOPRIVREDNIH KOMORA V4 ZEMALJA U BRNU

Predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore (HPK) sastali su se na 65. sastanku zemalja Višegradske skupine (V4) i pridruženih zemalja (Slovenija i Hrvatska) 12. svibnja 2017. godine u Brnu u Češkoj te su raspravljali o sljedećim temama:

 • Trenutna situacija na tržištu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda
 • Reforma Zajedničke poljoprivredne politike 2020+, mogući scenariji
 • Klimatske promjene i prilagodba poljoprivrede
 • Nepoštene trgovačke prakse, individualna rješenja unutar zemalja V4 te na razini Europe

Predstavnici komora proširene skupine zemalja Višegrada raspravljali su o trenutnoj situaciji na tržištu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda te o mogućim reformama Zajedničke poljoprivredne politike iza 2020. Složili su se da takozvana Deklaracija Bratislava, koja je potpisana tijekom posljednjeg sastanka u Slovačkoj, predstavlja čvrstu osnovu za nadolazeće pregovore.

Delegacije se slažu sa stajalištem organizacije COPA-COGECA u javnoj raspravi vezano uz temu modernizacije i pojednostavljenja ZPP-a 2020 +, koja uključuje aktualne zajedničke teme i prioritete koji su 2. svibnja podneseni Europskoj komisiji. Od iznimne je važnosti da reforma zajedničke poljoprivredne politike stvori okvir u kojem će svi aktivni poljoprivrednici EU koji imaju dohodovnu proizvodnju te stvaraju radna mjesta u ruralnim područjima, biti podupirani na jednak i ne diskriminirajući način.

Predstavnici poljoprivrednih komora proširene skupine zemalja Višegrada raspravljali su o klimatskim promjenama i spremnosti poljoprivrede za dramatične oscilacije temperatura i količina padalina te njihovoj raspodjeli tijekom godine. Upravo zbog toga, zaključili su, potrebno je podupirati uzgoj otpornijih hibrida najraznovrsnijih poljoprivrednih kultura, kao i promjenu agrotehničkih mjera, potpora izgradnji sustava za navodnjavanje, sustava za obranu od tuče i drugih mjera koje će pomoći poljoprivrednicima da se odupru negativnim učincima klimatskih promjena.

 

SASTANAK PREDSTAVNIKA POLJOPRIVREDNIH KOMORA V4 ZEMALJA U BUDIMPEŠTI

Predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore (HPK) sastali su se na 66. sastanku zemalja Višegradske skupine (V4) i pridruženih članica (Bugarska, Litva i Hrvatska) 19. listopada 2017. godine u Budimpešti – Mađarska.

Predsjednici 7 Poljoprivrednih komora potpisali su izmijenjenu deklaraciju iz Bratislave i priopćenje za medije kojim traže od institucija i donositelja odluka da osiguraju jačanje ZPP-a nakon 2020. s istim ili većim financijskim sredstvima kako bi se osigurala ekonomska održivost poljoprivrednika. Što se tiče izravnih plaćanja, indirektnih potpora i nacionalnih potpora, 7 država članica složilo se za njihovo izjednačavanje među državama članicama.

Predstavnici komora naglasili su daljnju potrebu proizvodno vezanih potpora koje imaju važnu ulogu u održavanju poljoprivrednih aktivnosti u osjetljivim sektorima, te su se jednoglasno složili protiv ukidanja iste. Također, složili su se kako je potrebno usklađivanje nacionalne stope sufinanciranja među državama članicama u vezi s II. stupom, postavljajući minimalne i maksimalne razine dobrovoljnog doprinosa, kao i utvrđivanje maksimalne razine državne potpore u pogledu potpore poljoprivredi u ukupnom iznosu. Sve komore donijele su zajednički stav kako nova zajednička poljoprivredna politika mora biti financijski održiva, poštena, inovativna, financijski spremna na rizike uslijed klimatskih promjena i administrativno jednostavnija.

 

SASTANAK POLJOPRIVREDNIH KOMORA IZ INICIJATIVE „TRI MORA“ – ODRŽIVA BUDUĆNOST POLJOPRIVREDE U EUROPSKOJ UNIJI, Varšava, 6.12.2017.

Predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore sudjelovali su na sastanku Zemalja Inicijative „Triju mora“ te su potpisali ‘Varšavsku deklaraciju’ u kojoj se obvezuje na predanost promoviranja održivih poljoprivrednih praksi u našim zemljama kako bi se utjecaj poljoprivrede na okoliš sveo na minimum, a da se pritom poveća proizvodnja koja je u skladu s UN-ovim 2. ciljem te da se osigura profitabilnost našeg rada. 2. Cilj o održivom razvoju Ujedinjenih naroda glasi: Zaustaviti glad, postići sigurnost u opskrbi hrane, unaprijediti kvalitetu hrane i promovirati održivu poljoprivredu. Zajedno sa potpisnicima ove deklaracije želimo se zalagati da se na europskoj razini uvedu pravedniji uvjeti i poštenije poljoprivredne prakse. Varšavsku deklaraciju su uz Hrvatsku poljoprivrednu komoru potpisale i: Austrijska poljoprivredna komora, Bugarski proizvođači žitarica, Češka poljoprivredna komora, Estonska poljoprivredna komora, Mađarska poljoprivredna komora, Poljoprivredna komora Republike Litve, Poljoprivredni parlament Latvije, Nacionalno vijeće poljoprivrednih komora iz Poljske, Udruga poljoprivrednih proizvođača iz Rumunjske te Slovačka poljoprivredna i prehrambena komora.

 

SASTANAK PREDSTAVNIKA KOMORA ZEMALJA ‘TRI MORA’

Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore, g. Mladen Jakopović, sudjelovao je na sastanku poljoprivrednih komora „Tri mora“: Litve, Latvije, Estonije, Poljske, Mađarske, Češke, Slovačke, Bugarske i Hrvatske, koji se održao 4. i 5. srpnja 2018., u Vilinusu, u Litvi.

Na sastanku sve su komore prezentirale svoja stajališta Europskoj komisiji koju je na sastanku predstavljao Direktor Odjela za strategiju, pojednostavljenje i analizu, Tassos Haniotis. Većina država se izjasnila kako su protiv smanjenja proračuna za poljoprivredu, protiv prevelikih razlika između država članica u dijelu sufinanciranja Ruralnog razvoja, za veća proizvodno vezana plaćanja, veću pomoć područjima s prirodnim ograničenjima, odlučivanje o ograničenjima poticaja na razini država članica, nova rješenja za rizike, bolja rješenja koja će smanjiti odlazak mladih iz ruralnih područja te inovacije.

Sastanku su prisustvovali litavski ministar poljoprivrede Giedrius Surplys i predsjednik Odbora za poljoprivredu litavskog Parlamenta Andriejus Stančikas koji su naglasili da je važno sagledati financijsku poziciju država i osigurati jednake uvjete za rast svima kako bi svaka država mogla doći do zacrtanih ciljeva koje Europska unija želi postići.

Predsjednik HPK-a, g. Jakopović, na skupu je govorio o stanju u hrvatskoj poljoprivredi, trenutnom stanju na tržištu žitarica, povrća i voća te mesa. Također, naglasio je kako bi se izbori, koji će se u svibnju 2019. godine održati za Europski parlament, trebali maksimalno iskoristiti za promociju poljoprivrede kao najvažnije grane za gospodarski rast, nova radna mjesta, nove inovacije, očuvanje mira, ali i rješavanje migrantske krize.

Na kraju sastanka potpisan je dokument zajedničkih stajališta koji sadrži zaključke o nastavku potpore načelima utvrđenim u Bratislavskoj deklaraciji, koja je potpisana 31. ožujka 2017. godine, zajedničkom radu kako bi se osiguralo da Zajednička poljoprivredna politika nakon 2020. bude usklađena sa zajedničkim interesima poljoprivrednika naših zemalja, nastojanju da se osigura da u slučajevima gdje su interesi poljoprivrednika u našim zemljama drukčiji, konačne odluke donose države članice, zatim priznanju kako bi jednaka prava, jednake mogućnosti i poštena konkurencija za poljoprivrednike trebale biti temeljne vrijednosti na kojima se temelje politike Europske unije te postizanju tih ciljeva zajedničkim aktivnostima i kampanjama, uključujući i mogućnost zajedničkog organiziranja prosvjednih akcija.