COPA COGECA O AKTIVNOM POLJOPRIVREDNIKU – UKLJUČITE SE

Objavljeno: 16.01.2020.

Organizacija Copa- Cogeca dala je amandman na čl 4. Uredbe o strateškim planovima ZPP-a  te je na sljedeći način dala dopunu Komisiji vezano uz  definiciju ‘pravog/ aktivnog poljoprivrednika’.

Uložen amandman glasi:

d) Pojam „aktivni poljoprivrednik“ definiraju države članice na način da se osigura davanje potpore samo poljoprivrednicima koji doprinose poljoprivrednoj proizvodnji i udovoljavaju obavezama uvjetovanosti. Definicija će također osigurati da se ne daju potpore onima čija poljoprivredna djelatnost čini tek neznatan dio njihovih ukupnih gospodarskih aktivnosti, ali ne isključuje potporu višestruko aktivnih poljoprivrednika. Definicija će, u svakom slučaju, sačuvati model obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Unije bilo pojedinačne ili grupne prirode, bez obzira na njegovu veličinu, i po potrebi može uzeti u obzir posebnosti regija definiranih u članku 349. UFEU-a.

Države članice trebaju navesti aktivne poljoprivrednike u svom nacionalnom fiskalnom registru ili registru socijalnog osiguranja i odabrati jednu ili više sljedećih metoda za definiranje aktivnog poljoprivrednika, na temelju uvjeta specifičnih za tu državu članicu:

Ispitivanje dohotka- Države članice određuje određeni postotak / razinu dohotka koji mora potjecati od poljoprivrede. Ova kalkulacija mora se temeljiti na prosjeku tijekom nekoliko uzastopnih godina, a ne na jednoj pojedinačnoj godini.

Pravila oporezivanja -Države članice bi kao aktivne poljoprivrednike trebale smatrati one čija je poljoprivredna proizvodnja predmet oporezivanja.

Prag prometa- Države članice bi trebale odrediti minimalan promet koji mora potjecati od poljoprivredne proizvodnje.

Minimalna poljoprivredna aktivnost- Države članice s minimalnom poljoprivrednom aktivnošću trebale bi razmotriti kao aktivne poljoprivrednike one koji mogu obavljati minimalnu razinu poljoprivrednih aktivnosti, npr. da imaju minimalnu gustoću skladištenja ili minimalnu količinu površina koje se obrađuju.

Ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju -Države članice bi, kao aktivne poljoprivrednike, trebale razmotriti one koji posvete minimalni iznos ulaganja za razvoj svoje poljoprivredne proizvodnje, isključujući kupovinu zemljišta.

Uvođenje poslovnog plana- Države članice bi trebale uzeti u obzir kao aktivne poljoprivrednike one koji preuzimaju rizike povezane sa svojom poljoprivrednom proizvodnjom i one koji predstavljaju poslovni plan koji postavlja razvoj svog poljoprivrednog poslovanja. Minimalni preduvjeti za ovaj poslovni plan mogu biti slični onima koji su propisani za mlade poljoprivrednike kako je utvrđeno u članku 69. stavku 3.

Skala poslovanja-Države članice bi kao aktivne poljoprivrednike trebale razmotriti one iznad ili ispod definiranog praga prihvatljivih hektara za podršku usmjerenog plaćanja.

Radni doprinos- Države članice bi trebale uzeti u obzir kao aktivne poljoprivrednike one koji imaju minimalni uloženi rad u poljoprivrednu proizvodnju.

Dodatne nacionalne mjere-Države članice bi trebale razmotriti uvođenje mjera kojima se jamči da su izravna plaćanja namijenjena samo aktivnim poljoprivrednicima.

 

Copa- Cogeca je za predloženi amandman obrazložila sljedeće:

Moramo se zalagati za jasnu obaveznu definiciju pravog poljoprivrednika u cijeloj EU, koja se temelji na stvarnim i učinkovitim poljoprivrednim aktivnostima. Podrška ZPP-a mora biti usmjerena na aktivne poljoprivrednike, odnosno na one koji proizvode hranu, stočnu hranu, vlakna i obnovljive izvore energije koji doprinose održivom sektoru i osiguravaju javna dobra i rast. To ne smije onemogućiti ili isključiti podobnost poljoprivrednika koji su utemeljili dodatne izvore prihoda kako bi osigurali sredstva za život (npr. poljoprivrednici koji rade na pola radnog vremena kao poljoprivrednici i u poljoprivrednom turizmu). U skladu s nedavnim izmjenama uvedenim u Omnibus uredbu, države članice mogle bi zadržati fleksibilnost radi boljeg usmjeravanja potpore (u smislu prihvatljivosti). Stoga bi trebalo omogućiti stvaranje zajedničkog okvira, istovremeno dopuštajući da se definicija prilagodi stvarnim potrebama i uvjetima država članica.”

 

Ukoliko svojim mišljenjem želite doprinijeti definiranju aktivnog odnosno pravog poljoprivrednika za Republiku Hrvatsku, molimo Vas da nas o tome pisanim putem izvijestite na adresu: vijesti@komora.hr