APPRRR o negativnim odlukama za isplatu potpore za uzgoj rasplodnih junica

Objavljeno: 24.03.2020.

Odgovor na dopis APPRRR-u:

Slijedom Vašeg dopisa od 13. ožujka 2020. godine (KLASA: 024-01/20-01/13, URBROJ: 04-01-20-01) vezanog uz pritužbe uzgajivača u sustavu krava-tele zbog dobivanja negativnih odluka za isplatu potpore za uzgoj rasplodnih junica, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) kao provedbeno tijelo Programa daje obrazloženje kako slijedi.

Od 2018. godine u sektoru govedarstva provode se dva nacionalna Programa:

  1. Program potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine s dvije mjere: potpora za kupovinu junica i potpora za uzgoj junica (reguliran Pravilnikom NN 72/18 za 2018. i NN 44/19, 64/19 za 2019. i 2020.)
  2. Program potpore za unaprjeđenje proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva u sustavu krava-tele, unaprjeđenje uzgoja ovaca, koza te izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2018. do 2020. godine s tri mjere: potpora za uzgoj goveda u sustavu krava-tele, potpora za uzgoj uzgojno valjanih ovaca i koza i potpora za uzgoj izvornih pasmina peradi (reguliran Pravilnikom NN 45/19).

Prilikom provedbe oba Programa uočeno je nekoliko kritičnih točaka, koje su rezultirale upitima korisnika, sličnog karaktera kakav je i Vaš.

Kao prvi problem pojavila se nedovoljna informiranost oko razlike između izravnih plaćanja i nacionalnih potpora.

Naime, kako bi izašla u susret korisnicima i olakšala proces prijave, Agencija za plaćanja je omogućila predavanje zahtjeva za sve nacionalne potpore putem AGRONET-a, kako se to podnosi i za Jedinstveni zahtjev. Period podnošenja Jedinstvenog zahtjeva i zahtjeva za nacionalne potpore se gotov podudarao. To je nažalost kod nekih korisnika dovelo do poistovjećivanja izravnih plaćanja i nacionalnih potpora. Kako bi prevenirala daljnje posljedice navedene problematike, dodatno informirala sve poljoprivrednike, Agencija za plaćanja je na svojim mrežnim stranicama objavila vijest o osnovnim razlikama između nacionalnih potpora i izravnih plaćanja te isti dokument proslijedila svim podružnicama s uputom da ga postave na vidno mjesto, kako bi korisnici o navedenom bili informirani i na taj način. Poveznica na vijest: https://www.apprrr.hr/osnovne-razlike-izmedu-nacionalnih-potpora-i-izravnih-placanja/

Također, s ciljem što bolje iskorištenosti omotnica spomenutih Programa i kako bi svi korisnici koji udovoljavaju kriterijima za ostvarivanje potpore, pravovremeno podnijeli zahtjev, time i ostvarili potporu, Agencija za plaćanja je u 2019. godini uputila djelatnike u podružnicama da svakom korisniku sugeriraju predaju zahtjeva za nacionalne potpore, pa makar i ne imao pravo na njih, procijenivši pri tome da je manji rizik (problem) neostvarivanje prava koje za sobom ne povlači nikakvu sankciju ili utjecaj na izravna plaćanja, nego neisplata potpore zbog nepodnošenja zahtjeva za nacionalnu potporu. Navedeno je još jedan od razloga većeg broja izdanih odluka o neudovoljavanju.

Drugi dio problema odnosi se različite uvjete prihvatljivosti grla između mjere potpore za uzgoj junica i mjere potpore za uzgoj goveda u sustavu krava-tele. Naime, sukladno očitovanju zakonodavca, predlagatelja Programa i donosioca Pravilnika, Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stočarstvo i kvalitetu hrane, Sektora za registre životinja, Službe za upravljanje registrima životinja, koji utvrđuju prihvatljivost grla za isplatu putem Jedinstvenog registra domaćih životinja (JRDŽ): „simentalske junice – prvotelke nisu prihvatljive za potporu za uzgoj goveda u sustavu krava-tele, jer su za tu potporu prihvatljiva isključivo grla mesnih pasmina i/ili križanaca s mesnim pasminama. Međutim, uz udovoljavanje ostalim uvjetima, prihvatljive su za mjeru uzgoj junica iz “Programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine”, unutar kojeg su prihvatljive kombinirane i mliječne pasmine goveda.“