CAP FOR YOU

Objavljeno: 14.06.2018.

Hrvatska poljoprivredna komora prijavila se na natječaj Europske komisije za podnošenje prijedloga „Potpora mjerama informiranja koje se odnose na zajedničku poljoprivrednu politiku (ZPP)“ za 2018. godinu. Opći cilj poziva je izgradnja povjerenja u Europskoj uniji i među svim građanima, poljoprivrednicima i onima koji nisu poljoprivrednici. Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) politika je za sve građane EU-a i potrebno je jasno ukazati na prednosti koje im ona pruža. Ciljna je publika javnost, s posebnim naglaskom na mladim ljudima u urbanim područjima, te poslovnim subjektima u ruralnim područjima. Prioritetne teme za građane obuhvaćati će općenita pitanja o ZPP-u, a trebale bi se usmjeriti na njegova tri ključna elementa: sigurnost hrane, održivo upravljanje prirodnim resursima i razvoj ruralnih područja. Mjere su usmjerene ka tome da informiraju velik broj ljudi o osnovnim pitanjima novog ZPP-a. Prema tome, cilj mjera informiranja je pomoći objasniti, provesti i razviti Zajedničku poljoprivrednu politiku, te ojačati javnu svijest o njenom sadržaju i ciljevima.

Hrvatska poljoprivredna komora po prvi puta se prijavila na ovu vrstu natječaja te je projekt prošao što smatramo velikim uspjehom. Želja nam je da se vijest o Zajedničkoj poljoprivrednoj politici, njenim mjerama i dobrobiti za hrvatske poljoprivrednike proširi na što više ljudi. Predviđeni ukupni proračun namijenjen sufinanciranju mjera informiranja iznosi 4.000.000 EUR. Najveći iznos bespovratnih sredstava iznosit će 500.000 EUR. HPK je u svom projektu za navedene mjere informiranja i njenu provedbu dobila 86,844 EUR.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vijeće za odabir uspješnih projekata ocijenilo je i odabralo deset prihvatljivih projekata koji će se kroz daljnje aktivnosti promovirati (putem medija te će sudjelovati na konferencijama).

 1. OPG AMALKA VUKELIĆ
 2. OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ
 3. LAG ŠUMANOVCI
 4. OPG HAŽIĆ
 5. OPG JAREŠ ADELA
 6. OPG KOVAČ TOMISLAV
 7. OPG MEDENJAK
 8. OPG MIRJENKO MRAKOVČIĆ
 9. MINI MLJEKARA VERONIKA
 10. OPG FRANE IVKOVIĆ

10 izabranih sudjelovati će u daljnjim aktivnostima projekata:

1. Medijska promocija pozitivnih primjera projekata koji su financirani iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.

Cilj medijske promocije je podići razinu osviještenosti o važnosti potpore EU-a poljoprivredi i ruralnom razvoju putem ZPP-a kroz predstavljanje 10 najuspješnijih projekata provedenih kroz Program ruralnog razvoja 2014.-2020. Na taj način ciljane skupine će dobiti uvid u široki spektar mogućnosti koje nudi ZPP. Medijska promocija kroz tiskovine, radio, televiziju i društvene mreže.

2. Radionice o Zajedničkoj poljoprivrednoj politici

U radionicama namijenjenim predstavnicima poljoprivrednih udruga i studentima sudjelovati će ukupno 60 predstavnika koji će biti podijeljeni u nekoliko grupa. Svaka grupa predstavljati će određene organizacije koje sudjeluju u pregovorima grupa za Civilni dijalog te će dobiti radne materijale na temelju kojih će se zalagati za određena stajališta. Teme o kojima će se raspravljati su: ekološka održivost, inovacije i digitalizacija u poljoprivrednom sektoru, budućnost modela obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva te udruživanje poljoprivrednika.

3. Medijski pokrivena konferencija predstavit će cjelovit pregled uspješnih primjera projekata i reportaža dviju simulacija.

Na konferenciji će sudjelovati 80 sudionika: predstavnici javnih ustanova (Ministarstvo poljoprivrede, Savjetodavna služba, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju), predstavnici akademske zajednice, predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore, predstavnici poljoprivrednih udruga, studenti.

____________________________________________________________________________________________________________________

Uspješne priče 10 odabranih možete pogledati na:

1. OPG FRANE IVKOVIĆ

2. MINI MLJEKARA VERONIKA

3. OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ

4. OPG KOVAČ

5. LAG ŠUMANOVCI

OPG HAŽIĆ

OPG JAREŠ ADELA 

OPG AMALKA VUKELIĆ 

OPG ZDENKA MEDENJAK

OPG MIRJENKO MRAKOVČIĆ

 

Video prilozi s održanih radionica (uskoro):

 1. Radionica o ZPP-u s predstavnicima poljoprivrednih udruga

2. Radionica o ZPP-u sa studentima

KONFERENCIJA – GUDOVEC

GOSTOVANJE U EMISIJI NOVI DAN 

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima  Europske unije.
Ova  objava odražava samo stavove autora, a Komisija se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu korist nastalu uporabom informacija sadržanih u njoj.