Aktualni EU projekti

Objavljeno: 15.01.2024.

EIP-AGRI

Mreža Zajedničke poljoprivredne politike Europske unije – EIP-AGRI (inovacije i razmjene znanja), Europska komisija (AGRI-2021-0179). Optimizacija protoka informacija o poljoprivredi i ruralnoj politici unutar EU-a. Vođenje Divizije za jačanje socio-ekonomskih aktivnosti ruralnih područja – mladi poljoprivrednici, razvoj poslovanja, biogospodarstvo, dobrobit te zdravlje životinja i hrane.

 • Svaki treći tjedan održat će se kolegij Divizije D Europskog inovacijskog partnerstva (EIP),
 • Svaki drugi tjedan održavat će se kolegij Uprave Europskog inovacijskog partnerstva (EIP),
 • Svaki drugi tjedan održat će se koordinacija Uprave Europskog inovacijskog partnerstva (EIP) s Europskom komisijom,
 • Jednom u šest mjeseci (pet dana) održat se Skupština i radni tjedan Europskog inovacijskog partnerstva (EIP)
 • Jednom u tri mjeseca održat se podskupina za Inovacijsko partnerstvo Europske komisije.
 • Jednom mjesečno održavat se koordinacijski sastanak Europske mreže za ruralni razvoj i Europskog inovacijskog partnerstva,
 • U okviru partnerstva godišnje se planiraju fokus grupa, konferencije, radionice, seminari, stručne radne skupine, analiza projekata, medijske i promotivne  aktivnosti, istraživanja.

GRASS CEILING

HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-01 – Europska komisija (Project: 101083408). Osnaživanje žena na selu kroz inovacije.

 • Analiza rada sudionica žena inovatora u živim laboratorijima
 • Individualni rad s ženama u okviru živog laboratorija
 • Corss-lab prikupljanje alata i znanja te edukacije
 • Praćenje i vrednovanje procesa zajedničkog učenja
 • Analize i razvoj politika: prijenos zemljišta, Green Deal, Farm to Fork, CAP, LTVRA
 • Razvoj i izrada preporuka za uključivanje žena u politike koje promiču poljoprivrednu tranziciju i budućnost ruralnih područja na razini EU-a i nacionalnoj razini
 • Dizajn alata koji provjeravaju i prate uključivanje žena inovatorica
 • Komunikacija s medijima
 • Akademija za online obuku o inovacijama koje vode žene u poljoprivredi i ruralnim područjima

 

BIOECO UP

Interreg – Europska komisija (CE0100254). Razvoj novih kružnih lanaca vrijednosti za biogospodarstvo i mijenjanje ponašanja potrošača.

 • Izrada nacrta postupaka za međusektorsku suradnju u okviru biogospodarstva te testiranje istog.
 • Unapređenje znanja građana o biogospodarstvu – edukativni materijal
 • Osnaživanje građana za proizvodnju vlastitih proizvoda kroz tri radionice, tri video priloga, izrada vodiča.
 • Transnacionalno testiranje inovativnih proizvoda koristeći pristup živog laboratorija
 • Analiza mjera kružnog biogospodarstva, izrada akcijskog plana

 

BOOST4BIOEAST

HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01 – Europska komisija (Project: 101133398) Razvoj biogospodarstva, unapređenje znanja i kompetencija na području biogospodarstva, poticanje umrežavanja dionika u razvoju nacionalnih akcijskih planova biogospodarstva i stvaranje dugotrajne strukture na nacionalnom i makro regionalnom nivou.

 • Poticanje međuministarske suradnje, politike i znanosti
 • Poticanje bioekonomskih inovacija na nacionalnoj razini
 • Mapiranje znanja, obrazovnih materijala i potreba povezanih s biogospodarstvom
 • Unapređenje obrazovanja o biogospodarstvu
 • Jačanje platforme znanja BIOEAST
 • Praćenje, evaluacija i održivost u TWG-ovima i HUB-ovima
 • Razvijanje metodologije, radnih alata za pripremu akcijskih planova i usklađivanje s drugim radnim programima
 • Komunikacija i aktivnosti podizanja svijesti na nacionalnoj razini

 

Aktivnosti će provoditi Odjel za poljoprivrednu politiku, inovacije i međunarodnu suradnju