Odboru za ribarstvo HPK treba osigurati ravnopravan status kao što ga imaju ribari iz HOK-a i HGK-a

Objavljeno: 20.01.2023.

Odbor za ribarstvo Hrvatske poljoprivredne komore održao je u srijedu, 18. siječnja 2023. godine sjednicu na kojoj je analizirano stanje u sektoru ribarstva i akvakulture. Sjednica je organizirana zbog izuzetno loše situacije u sektoru, a prije sastanka u Ministarstvu poljoprivrede na kojem su pored predstavnika HPK sudjelovali i predstavnicu HOK , HGK te drugih udruga. Članovi Odbora zaključili su kako je potrebno napraviti analizu trenutnog stanja u ribarstvu i akvakulturi kako bi se prikazali svi  trendovi u sektoru, ali i na koji se način troše ili će se trošiti buduća sredstva iz EU fondova. Na sjednici je zaključeno kako je potrebno uzeti najmanje dva tjedna za analiziranje strateških dokumenata i pregledavanje operativnih programa za ribarstvo kako bi se na sljedećoj sjednici predstavnici Odbora mogli još bolje pripremiti i uključiti u davanje sugestija i konkretnih prijedloga vezano za provedbu operativnog programa.

„Nakon naše sjednice na velikom smo sastanku od ministrice zatražili da nam se omogući uvid u strateški dokument o akvakulturi koji nije javno dostupan na stranicama Ministarstva te da se isti iskomunicira sa svim dionicima na terenu kako bi se vidjelo koje će se mjere za sektor ribarstva i akvakulture raspisivati. Ako se sve predložene mjere realiziraju, sektoru se može pomoći, ali treba za početak doći do spomenutog strateškog dokumenta“, objavljeno je iz HPK.

„Kvaliteta provođenja mjere je pretpostavka nekog napretka i uvođenje prihvatljivijih tehnologija, ali je nužno obaviti razgovor s ljudima koji su direktno u proizvodnji. Odbor za ribarstvo HPK će inzistirati na sudjelovanju u izradi budućih Pravilnika, kao provedbenih dokumenata, te da se naš sektorski odbor tretira jednako kao što se tretiraju HGK i HOK“, izjavio je nakon sjednice predsjednik Odbora za ribarstvo Petar Baranović.

Baranović dodaj kako se ne može utjecati na strateške dokumente budući da je generalni okvir već napravljen, ali i da Odbor za ribarstvo još uvijek može davati svoje prijedloge kako bi se mjere bolje provele. Pritom je  ključno izrada provedbenih Pravilnika koji se trebaju raditi u dogovoru s ljudima na terenu, koji poznaju stanje u sektoru i prepoznaju moguće probleme u provođenju te raspisivanju pojedinih mjera za sektor ribarstva.

Kada je riječ o stanju u sektoru ribarstva odnosno u plivaličarskom ribarstvu i koćarenju, na sjednici je istaknuto kako oba sektora imaju dosta složenu situaciju, pri čemu je povoljnija situacija u plivaličarskom ribolovu budući da su bolje iskoristili sredstva iz EU fondova i imaju riješen plasman ribe – sve što ulove trže po adekvatnim cijenama. U koćarenju je alarmantna situacija jer se ono  temeljilo na jeftinoj nafti i organiziranom izvozu na talijansko tržište, a toga više nema. Flota je ostala sa istim problemima, a svi trgovci ribom danas koriste opremu koju su naglašeno isfinancirali upravo iz fonda predviđenog za ribare, da bi sada uvozili ribu iz trećih zemalja te bili konkurenti domaćim ribarima na tržištu. Zbog svega navedenog koćari nemaju gdje prodavati ribu, preostalo im je samo domaće tržište zbog čega su neki brodovi prisilno vezani, priopćeno je iz HPK.

„Troškovi su povećani, te je dovedeno u pitanje isplativost posla, a poslovanje nije niti na pozitivnoj nuli. Mladih kapetana i ribara nema i koćarenje generalno doživljava svoj debakl na priobalju i otocima. O tome se ranije razgovaralo sa ministricom i rečeno je sve što treba te je ministrica donijela neke dobre odluke, ali realizacija i dinamika provođenja odluka je prespora . Isto tako i premijer Vlade RH Andrej Plenković je upozoren na stanje ribarske flote u Hrvatskoj. U prošloj omotnici nismo napravili dovoljno, a sad ćemo vidjeti što će biti sa ovom, pri čemu HPK svakako mora imati pristup davanju prijedloga i rješenja jednako kao HOK i HGK“, izjavio je Baranović.

Na sjednici je najavljeno  kako će se simpozij za morsko i slatkovodno ribarstvo održati od 29. do 31. ožujka u Vukovaru, a zatraženo je i sudjelovanje HPK kao partner u organizaciji spomenutog simpozija.