Uspješno održane Fokus grupe – „Analiza utjecaja pandemije Covid 19 u sektoru biljne proizvodnje i prijedlozi mjera oporavka sektora“

Objavljeno: 10.02.2021.

U razdoblju od 18. do 29. siječnja održano je šest fokus grupa u sektoru biljne proizvodnje.

Prilika je to bila da se kroz sektore: povrtlarstvo, voćarstvo, maslinarstvo, vinogradarstvo, ratarstvo, cvjećarstvo potakne dubinska rasprava kojom će se istražiti stavovi ispitanika prema novom Programskom razdoblju s ciljem utvrđivanja potreba i rješenja za novo Programsko razdoblje kao i za prijelaz uslijed COVID krize.

Na Fokus grupama raspravljalo se o:

  • Utjecaju pandemije COVID 19 na svaki pojedini sektor,
  • Mjerama koje bi doprinijele otpornosti poljoprivredi na slične situacije u okviru Europskog plana oporavka, novog ZPP-a i Zelenog plana,
  • Ključevima uspjeha za prevladavanje u kriznim situacijama,
  • Potrebnim promjene u nacionalnom okviru,
  • Razinama potpore koje su potrebne sukladno predloženim mjerama i dr.

Fokus grupe održane su u sklopu projekta koji je financiran iz Tehničke pomoći, podmjera 20.2 – Podrška za osnivanje i upravljanje Nacionalnom ruralnom mrežom.

Na Fokus grupama prezentacije su održane od strane stručnjaka iz Ministarstva poljoprivrede te su nakon njih nastavljene kvalitetne rasprave s poljoprivrednicima.

Fotografije s održanih Fokus grupa možete pronaći na našim FB stranicama: https://www.facebook.com/search/top?q=Hrvatska%20poljoprivredna%20komora