Javni poziv za zakup šumskog zemljišta – prednost lokalnim stočarima

Objavljeno: 11.09.2018.

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je javni  poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. Šumsko zemljište koje se dobije u zakup može se koristiti za pašarenje, za odmor, rekreaciju i sport (trim-staze, staze za jahanje, privremeni sportski tereni, stolovi i klupe za odmor i sl.), za postavljanja pomičnih naprava, reklamnih panoa, štandova, montažno-demontažnih tendi te privremenih kioska i drugih građevina gotove konstrukcije, građevinske (bruto) površine do 15 m2. 

Napokon uvodimo reda u raspolaganje šumskim zemljištima. Više neće biti moguće dobiti šumsko zemljište u zakup bez posjedovanja stoke, kao što je to bilo moguće ranije. Javne pozive ćemo raspisivati dok svim poljoprivrednicima koji se bave stočarstvom ne omogućimo dostatne površine za njihovu stoku. Osiguravanjem šumskog zemljišta želimo pomoći našim poljoprivrednicima kojima je izuzetno važno imati odgovarajuće površine za pašarenje u najbližoj okolici njihovog gospodarstva.

– izjavio je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić.

Šumsko zemljište može se dati u zakup u svrhu pašarenja samo fizičkoj ili pravnoj osobi koja je upisana u Upisnik poljoprivrednika te koja je vlasnik ili posjednik stoke. Pravo prvenstva zakupa ima osoba koja najmanje tri godine do objave javnog poziva ima prebivalište/sjedište na području jedinice lokalne samouprave za koju se raspisuje javni poziv i ispunjava uvjet prosječnog odnosa broja grla stoke i zemljišta pogodnog za poljoprivrednu proizvodnju od najmanje 3,3 ha po uvjetnom grlu, dosadašnji zakupnik, koji je uredno ispunio obveze i svrhu iz dosadašnjih ugovora o zakupu te osoba mlađa od 41 godinu. Ako na javnom pozivu za zakup u svrhu pašarenja ponuđena zakupnina ponuditelja koji ispunjava uvjete prelazi dvostruki iznos početne zakupnine, takva ponuda se smatra nevažećom.

Za svaku točku iz popisa šumskog zemljišta iz javnog poziva podnosi se zasebna prijava po načelu jedna (1) točka iz popisa jedna (1) prijava (omotnica). Prijava za više točaka iz popisa u jednoj omotnici smatrat će se nevažećom.  Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog poziva.

Dodatne informacije uz objavljeni javni poziv moguće je dobiti u Ministarstvu poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska 2a, Zagreb dostavom upita na e-poštu: uprava.sumarstva@mps.hr.

Tekst natječaja i detaljne upute možete pogledati ovdje.

Vijest preuzeta s: https://bit.ly/2O5GgsA