IAKS MJERE RURALNOG RAZVOJA – NOVOSTI U 2018. GODINI

Objavljeno: 05.03.2018.

Od ove godine u mjeru 10 uključeno je pet novih tipova operacija za višegodišnje nasade: 

10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki
10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima
10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima
10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima
10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada. 

Mjera 10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene

U tipu operacije 10.1.6 “Uspostava poljskih traka” pojednostavljene su obveze kako bi se olakšala provedba ove, za okoliš i bioraznolikost, vrlo važne operacije. Obveze su ukratko:

  • Za cvjetne trake – siju se svake druge godine uz rub parcele (širina najmanje 5 m, dužina najmanje 100 m); trak može zauzimati najviše 30% površine ARKOD parcele.

Jasno su propisana biljne vrste s udjelom sjemena u smjesi. Ovisno o tome da li se radi o ozimom ili jarom usjevu moguće je odabrati između dvije smjese – za jesenski i za proljetni rok sjetve. Košnja je dozvoljena dva puta godišnje: u srpnju i nakon cvatnje (od 15. rujna do 15. listopada). Zaoravanje (svake druge godine) treba obaviti najranije 1. listopada. Na cvjetnim trakama nije dozvoljena primjena pesticida.

  • Travne trake – također se siju uz rub parcele (širina najmanje 5 m, dužina najmanje 100 m); traka može zauzimati najviše 30% površine ARKOD parcele. Jednom posijana traka ostaje na parceli tijekom petogodišnjeg obveznog razdoblja.

Jasno su propisana biljne vrste i postotni udio pojedine trave u smjesi. Košnja je dozvoljena dva puta godišnje, prva košnja obavlja se u prvoj polovici travnja (za jesensku sjetvu) ili u drugoj polovici travnja (za proljetnu sjetvu), druga košnja se obavlja u listopadu. Na travnim traka nije  dozvoljena primjena insekticida.

Od ove godine u mjeru 10 uključeno je pet novih tipova operacija za višegodišnje nasade:

10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki
10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima
10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima
10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima
10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada.

Obzirom na velike izmjene u mjeri 10, neke od dosadašnjih kombinacija nisu moguće niti je moguće (samo za ovu godinu) kombinirati novih pet tipova operacija s ostalima. Iznos potpore u slučaju kombiniranja tipa operacije unutar mjere 10 ili kombiniranja neke od tipova operacija iz mjere 10 sa mjerom 11 “Ekološki uzgoj”  mora se ponovno izračunati te unijeti u slijedeću izmjenu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Moguće kombinacije mjera navedene su u Prilogu 4 Pravilnika o provedbi izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu koji će uskoro biti objavljen.

Mjera 13 Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima

Od ove se godine uvodi uvjet za ARKOD parcele koje su registrirane u ARKOD sustavu kao krški pašnjak. Za ove je parcele moguće ostvariti potpornu jedino ako korisnik održava površinu s najmanje 0,3 UG/hagoveda, kopitara, ovaca i/ili koza.

Mjera 14 Dobrobit životinja

Ova mjera nije do sada bila dio Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. te je uvrštena u trenutne izmjene. Nakon što završi postupak pregovora s EK o sadržaju mjere, pristupiti će se izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu kako bi se omogućilo korisnicima da na jedinstvenom zahtjevu izvrše dopunu i uključe se u potporu. Provedba mjere 14 Dobrobit životinja započet će 1. svibnja 2018. godine, a  potpora će se moći zatražiti putem jedinstvenog zahtjeva (ili dopune već podnesenog zahtjeva) u podružnici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Jedinstveni zahtjev za ovu godinu podnosi se od 5. ožujka do 15. svibnja. Iznimno od navedenog roka, moguće je podnijeti jedinstveni zahtjev u roku za zakašnjele zahtjeve zaključno do 11. lipnja 2018. godine, no u tom se slučaju umanjuje visina plaćanja za 1% po danu kašnjenja.

Vijest preuzeta sa: http://www.apprrr.hr/iaks-mjere-ruralnog-razvoja-%E2%80%93-novosti-u-2018-godini-2587.aspx