GLASOVANJE EU PARLAMENTA O ZPP-u 2020.

Objavljeno: 19.10.2020.

U srijedu 21.10.2020. godine započet će glasovanje o Prijedlogu UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0392&from=EN

U nastavku (link 1., 2., 3.) je službeni prijevod svih amandmana o kojima će se glasovati.

Peter Jahr (1. AGRI A8-0200/2019) – Zajednička poljoprivredna politika – potpora za strateške planove koje izrađuju države članice i koji se financiraju iz fondova EFJP i EPFRR

Ulrike Müller (2. AGRI A8-0199/2019) – Zajednička poljoprivredna politika: financiranje, upravljanje i nadzor

Eric Andrieu (3. AGRI A8-0198/2019) – Zajednička poljoprivredna politika – izmjena Uredbe o zajedničkoj organizaciji tržišta i drugih uredbi