Zajednička poljoprivredna politika u okviru Europskog zelenog plana

Objavljeno: 08.03.2020.

Zajednička poljoprivredna politika u okviru Europskog zelenog plana

U Kući Europe, uz podršku Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj a u organizaciji Hrvatske komore za poljoprivredu i Ministarstva poljoprivrede održao se 6. ožujka 2020. godine okrugli stol pod nazivom „Zajednička poljoprivredna politika u okviru Europskog zelenog plana“.

Zajednička poljoprivredna politika u okviru Europskog zelenog plana

Sudionici današnjeg okruglog stola raspravljali su o budućoj europskoj strategiji „Od polja do stola“ koja je ključna komponenta Europskog zelenog plana kao i o izazovima s kojima se poljoprivredni sektor u Hrvatskoj suočava. Naglasak je bio na prilikama u postizanju održive strategije za hranu i osiguranju poštenih, zdravih i ekološki prihvatljivih prehrambenih proizvoda u okviru Zelenog plana za Europu.

Bruno Chauvin, načelnik odjela u glavnoj upravi za poljoprivredu i ruralni razvoj Europske komisije predstavio je proces te je pojasnio kako će Zeleni plan za Europu utjecati na sve naše politike i zato je pravo vrijeme da se svi dionici uključe u raspravu o tome kakvu poljoprivredu politiku svi hoćemo.

Izjavio je kako „s europskim građanima želimo sklopiti pakt o našem budućem pristupu poljoprivredi, istovremeno želimo osigurati da buduća strategija „Od polja do stola” nudi nove mogućnosti i podršku poljoprivrednicima u ovom procesu“  te je dodao kako će u sljedećim mjesecima prioritet biti postizanje napretka u reformi Zajedničke poljoprivredne politike.

Mladen Jakopović, predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore, ukratko je iznio situaciju u Republici Hrvatskoj te naglasio kako je „čist okoliš (više od 50% Natura područja) i to što je Hrvatska GMO free zemlja te činjenica da ima diversificirano gospodarstvo velika je prednost. Strategija „Od polja do stola “ mora uzeti u obzir sva tri stupa održivosti – ekonomski, socijalni i ekološki – jer je to jedini način da se prepozna doprinos poljoprivrede i ruralnih područja proizvodnji hrane i hrane za životinje, biogorivu, tekstilu i pošumljavanju.“

Na okruglom stolu sudjelovali su Anita Sever-Koren, načelnica odjela za EU poslove u Ministarstvu Poljoprivrede, Slaven Dobrović, predsjednik saborskog odbora za poljoprivredu, zastupnici u Europskom parlamentu g. Tonino Picula i gđa Ruža Tomašić, kao i velik broj predstavnika proizvođača i ostalih dionika.

Strategija „Od polja do stola“ utvrđuje regulatorne i ostale mjere potrebne za stvaranje učinkovitijih, klimatski pametnih sustava koji osiguravaju zdravu hranu, istovremeno osiguravajući dostojan život poljoprivrednicima i ribarima u EU-u. Otvorena je za javnu raspravu sve do 16. ožujka. Dosad pristigle povratne informacije iz javne rasprave objavljene su na stranici ovdje(link is external).

Cilj strategije je ubrzanje prijelaza na održiv prehrambeni sustav koji bi trebao imati neutralan ili pozitivan utjecaj na okoliš, sposoban je prilagoditi se klimatskim promjenama i istodobno pridonijeti ublažavanju klimatskih promjena, osigurati dostupnost hrane i stvoriti prehrambeno okruženje koje zdravu ishranu čini jednostavnim izborom za građane EU-a. Takav prehrambeni sustav zahtijeva ekonomsku održivost, posebno onu primarnih proizvođača. To podrazumijeva konkurentnu primarnu proizvodnju (poljoprivreda, ribarstvo, akvakultura), kao i proizvodnju i maloprodajne sektore u EU-u kojima se čuvaju prihodi poljoprivrednika i ribara. Strategija će uključivati mjere za znatno smanjenje uporabe i rizika kemijskih pesticida, kao i uporabe gnojiva i antibiotika. Te će mjere ići ruku pod ruku s akcijama za poboljšanje dobrobiti životinja.

Zajednička poljoprivredna politika i Zajednička ribarska politika bit će od ključne važnosti za provedbu strategije „Od polja do stola“. Nacionalni strateški planovi financirani iz Zajedničke poljoprivredne politike morat će odražavati ambicije Zelenog sporazuma. Kako bi promicala održivu potrošnju hrane, Komisija će, među ostalim, predložiti mjere za pomoć potrošačima u odabiru zdrave i održive prehrane boljim pružanjem informacija o hrani, kao što su podrijetlo hrane i njezina nutritivna vrijednost.

Postati prvi klimatski neutralan kontinent u svijetu do 2050. najveći je izazov i prilika našeg doba. U tu je svrhu Europska komisija predstavila europski zeleni plan – najambiciozniji paket mjera koji bi građanima i poduzećima u Europi trebao omogućiti koristi od održive zelene tranzicije.

Više informacija o strategiji „Od polja do stola“ nalazi se na sljedećim poveznicama: ovdje i ovdje

Preuzeto s: https://ec.europa.eu/croatia/News/zajednicka_poljoprivredna_politika_u_okviru_europskog_zelenog_plana_hr