Nacrt prijedloga Zakona o HPK usvojen na Vladi RH

Objavljeno: 23.03.2018.

Vlada RH je na sjednici usvojila Nacrt Prijedloga Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori. Prijedlogom Zakona propisuje se obvezno članstvo u HPK za sve poljoprivrednike koji su korisnici potpore koju po barem jednoj osnovi ostvaruju iz državnog proračuna, Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFPJ) ili Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), te dobrovoljnim, za sve ostale fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik koje nisu korisnici potpora iz državnog proračuna Republike Hrvatske, EFJP ili EPFRR te fizičke ili pravne osobe koje svojim radom mogu doprinijeti u obavljanju djelatnosti Komore i nemaju obvezu upisa u Upisnik. Više čitajte na stranicama Ministarstva poljoprivrede.