Natječaj za odabir najuspješnijih projekata financiranih mjerama iz Programa ruralnog razvoja

Objavljeno: 30.07.2018.

Predmet: Natječaj za odabir najuspješnijih projekata financiranih mjerama iz Programa ruralnog razvoja

Hrvatska poljoprivredna komora dobila je bespovratna sredstva za provođenje projekta CAP FOR YOU  u sklopu natječaja Europske komisije „Potpora mjerama informiranja koje se odnose na zajedničku poljoprivrednu politiku (ZPP)“ za 2018. godinu.

Cilj projekta „CAP FOR YOU“ (AGRI-2018-2446081) je informirati poljoprivredne proizvođače i mlade o Zajedničkoj poljoprivrednoj politici Europske unije, o provođenju programa i njegovim mjerama te o smjernicama i načinu kako Europska komisija kreira svoju poljoprivrednu politiku.

U narednom razdoblju  izvršit će se odabir i selekcija deset najuspješnijih projekata. Projekti će se birati putem objavljenog natječaja i prema pristiglim prijavama, u suradnji s Vijećem za odabir (osnovanom u tu svrhu), odabrat će se deset najuspješnijih projekata. Komisiju će sačinjavati: predstavnik Ministarstva poljoprivrede, predstavnik neke od poljoprivrednih udruga, predstavnik akademske zajednice, predstavnik Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te predstavnik HPK.

Kriteriji za odabir su:

 1. Generacijska obnova/ zapošljavanje
 2. Prijenos znanja
 3. Nove temeljne usluge

Svaki od kriterija ocjenjuje se zasebno sukladno navedenim zahtjevima, a zbroj bodova dodijeljen po svakom od kriterija određuje ukupan broj bodova.

Maksimalan broj bodova je 100. Svaki kriterij donosi određeni broj bodova kako je prikazano tablicom u nastavku.

Kriterij Relativni značaj kriterija   Max. br. bodova
Generacijska obnova/ zapošljavanje 20% 20
Prijenos znanja 30% 30
Nove temeljne usluge 50% 50
Maksimalan broj bodova 100% 100

Odabrani će biti oni projekti koji ostvare najveći broj bodova prema definiranim kriterijima.

Izračun broja bodova treba iskazati na dvije decimale.

Da bi projekt bio prihvatljiv mora biti prijavljen u okviru jedne od sljedećih Mjera:

 • M3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu
 • M4 – Ulaganja u fizičku imovinu
 • M6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja
 • M7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima
 • M9 – Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija
 • M10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene
 • M16 – Suradnja
 • M19 – LEADER (CLLD)

Na natječaj se mogu prijaviti mikro, srednja i makro poduzeća u sektoru poljoprivredne proizvodnje: OPG-ovi, LAG-ovi, Udruge, Zadruge, Proizvođačke-organizacije i drugi subjekti koji zadovoljavaju gore navedene kriterije.

Podaci o projektu potrebni za prijavu

Deset izabranih sudjelovati će u daljnjim medijskim promotivnim aktivnostima projekta (putem TV-a, radija, novina, društvenih mreža):

 1. Medijska promocija pozitivnih primjera projekata financiranih mjerama iz Programa ruralnog razvoja

Cilj medijske promocije je podići razinu osviještenosti o važnosti potpore EU-a poljoprivredi i ruralnom razvoju putem ZPP-a kroz predstavljanje 10 najuspješnijih projekata provedenih kroz Mjere ruralnog razvoja. Na taj način ciljane skupine će dobiti uvid u široki spektar mogućnosti koje nudi ZPP. Medijska promocija kroz tiskovine, radio, televizija i društvene mreže.

 1. Radionice o Zajedničkoj poljoprivrednoj politici

U radionicama namijenjenim predstavnicima poljoprivrednih udruga i studentima sudjelovat će ukupno 60 predstavnika koji će biti podijeljeni u nekoliko grupa. Svaka grupa predstavljat će određene organizacije koje sudjeluju u pregovorima grupa za Civilni dijalog te će dobiti radne materijale na temelju kojih će se zalagati za određena stajališta. Teme o kojima će se raspravljati su: ekološka održivost, inovacije i digitalizacija u poljoprivrednom sektoru, budućnost modela obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva te udruživanje poljoprivrednika.

 1. Medijski pokrivena konferencija predstavit će cjelovit pregled uspješnih primjera projekata i reportaža dviju simulacija.

Na konferenciji će sudjelovati 80 sudionika: predstavnici javnih ustanova (Ministarstvo poljoprivrede, Savjetodavna služba, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju), predstavnici akademske zajednice, predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore, predstavnici poljoprivrednih udruga, studenti.

Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje u promoviranju svog projekta financiranog  sredstvima Europske unije mjerama iz Programa ruralnog razvoja, ispunite tražene podatke natječaja. Podatke pošaljite najkasnije do 3. rujna 2018. na e-mail: tomislava.hodalic@komora.hr s naznakom: ZA PROJEKT ‘CAP FOR YOU’

Rezultati natječaja bit će objavljeni do 5. listopada 2018. godine na internet stranici Hrvatske poljoprivredne komore: www.komora.hr.

 

Predsjednik

Hrvatske poljoprivredne komore

Mladen Jakopović