KONFERENCIJA KAKO ZADRŽATI MLADE U HRVATSKOJ

Poštovana/i, Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na konferenciju sa stručnim ...

KANDIDIRANJE - ČLAN NADZORNOG ODBORA

Poštovani, započeo je postupak kandidiranja za izbor jednog člana Nadzo...

Mediteranski sajam

Obavještavamo Vas o održavanju jubilarnog 15. Mediteranskog sajama zdr...

IZBORI U BJELOVARSKO BILOGORSKOJ ŽUPANIJI

Izborna pravila 2018.za BBŽ.doc OBRAZAC ZA PODNOŠENJE PRIGOVORA_BBŽ_201...

Upravni odbor kod ministra Tolušića

Ministar poljoprivrede, g. Tomislav Tolušić jučer je u Ministarstvu poljopr...

 • KONFERENCIJA KAKO ZADRŽATI MLADE U HRVATSKOJ

 • KANDIDIRANJE - ČLAN NADZORNOG ODBORA

 • Mediteranski sajam

 • IZBORI U BJELOVARSKO BILOGORSKOJ ŽUPANIJI

 • Upravni odbor kod ministra Tolušića

Nalazite se:  
O nama

ČLANSTVO U HPK

Na temelju Statuta Hrvatske poljoprivredne komore (Narodne novine br. 34/13) u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (Narodne novine br. 30/09, 127/10, 50/12). te člancima 7 i 8 članstvo u Komori je dobrovoljno.  Članom Komore postaje se dostavom potpisane izjave o pristupanju Komori i uplatom godišnje članarine propisane od strane Skupštine Komore. Članovi Komore mogu biti fizičke i pravne osobe koje se bave poljoprivredom.  Članovi Komore mogu biti i fizičke i pravne osobe koje se bave djelatnostima vezanim za poljoprivredu i ruralni razvoj.

 

Prava i dužnosti članova Komore su osobito da:

 1. biraju i mogu biti birani u tijela Komore;
 2. putem svojih predstavnika upravljaju poslovima Komore;
 3. sudjeluju u radu strukovnih grupa i drugih oblika organiziranja u Komori;
 4. razmjenjuju u Komori informacije i iskustva, obavljaju konzultacije, te organiziraju savjetovanja;
 5. pokreću inicijativu za donošenje i promjenu zakona i drugih propisa i mjera od interesa za poljoprivredu

 

 

ČLANARINA

Sukladno odluci Skupštine Komore utvrđuje se iznos članarina za 2017. godinu kako slijedi:

OPG – 120,00 kuna

OPG-i u sustavu PDV – 500,00 kuna

OBRTI, JDOO PZ, OPZ, D.O.O i OSTALI (udruge, instituti, škole, fakulteti, privatne osobe i sl.) – 1.000,00 kuna

D.D. – 10.000,00 kuna

Uplata se vrši na:

Žiro-račun Komore HR41 23400091110427361

Platitelj: naziv/ ime OPG, tvrtke itd

Primatelj: Hrvatska poljoprivredna komora, Ulica grada Vukovara 78, 10116 Zagreb

Opis plaćanja: Članarina za Komoru za 2017. godinu.

Poziv na broj: broj županije - 2017 (Npr. Grad Zagreb 01-2015, Zagrebačka županija 00-2017, npr. Istarska županija 052-2017).

IZJAVA o prihvaćanju članstva 2018..doc

 

 

Vizija, misija i ciljevi

VIZIJA

Vizija je Hrvatske poljoprivredne komore zastupati interese poljoprivrednika i pratiti i poticati održivi razvoj poljoprivrede.

 

MISIJA

Misija je Hrvatske poljoprivredne komore razvijati poljoprivredna gospodarstava prema načelima dobre poljoprivredne prakse, kroz savjetovanje, edukacije i informiranje, kako bi bila konkurentna i prilagodljiva svjetskim trendovima, te poboljšanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda, održivo korištenje i okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta, razvijanje kvalitete života u ruralnom području i proširenje proizvodnog programa ruralnih gospodarstva uz zaštitu okoliša i krajobraza i poštivanje običaja tradicijskih vrijednosti hrvatskog sela.

 

CILJEVI

Ciljevi Hrvatske pojoprivredne komore jesu:

 • promicanje, zaštita, zastupanje interesa, edukacija i savjetovanje članova HPK,
 • pružanje potpore članovima HPK u svrhu unapređenja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog prostora,
 • promicanje vrijednosti i važnosti očuvanja i unapređenja poljoprivrede i ruralnog prostora,
 • rad sa ženama na selu,
 • jačanje ekonomske i gospodarske konkurentnosti poljoprivrednog sektora,
 • poticanje istraživanja i inovacija u poljoprivredi i poljoprivrednoj proizvodnji,
 • konkurentniji i uravnoteženi prehrambeni lanac,
 • poticanje agroekološke inicijative,
 • poticanje mladih na bavljenje poljoprivredom,
 • poticanje poduzetništva i zapošljavanja u ruralnim područjima,
 • osiguranje višeg životnog standarda proizvođačima hrane,
 • osiguranje kvalitetne hrane potrošačima po pristupačnim cijenama,
 • razvoj modernog, konkurentnog i prilagodljivog poljoprivredno-prehrambenog i ribarskog sektora,
 • okrupnjavanje posjeda, uređenje poljoprivrednog zemljišta i povećanje obradivih površina,
 • povećanje proizvodnje po hektaru i veće navodnjavanje poljoprivrednih površina,
 • edukacija i stručno usavršavanje savjetnika
 • uvođenje novih tehnologija u poljoprivrednu proizvodnju,
 • promjena strukture poljoprivredne proizvodnje,
 • očuvanje ruralnih područja i običaja tradicijskih vrijednosti sela,
 • prilagodba i modernizacija proizvodnih sustava poljoprivredne proizvodnje i ribarstva standardima EU,
 • poboljšanje tržišnih mehanizama za prodaju poljoprivredno-prehrambenih i ribarskih proizvoda.
E-mail Ispis PDF
 
Više članaka...


Stranica 2 od 3

Facebook HPK

Partneri HPK

  

     

 

 

Korisni linkovi