IZBORI HPK 2017.

U 2017. godini u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (Komora) provode se Izb...

PRAVNO EKONOMSKA KLINIKA

Pravno ekonomska klinika je volonterski projekt Pravnog i Ekonomskog fakulteta u O...

HPK potpisala deklaraciju sa 6 poljoprivrednih komora

Predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore zajedno sa predstavnicima Poljoprivred...

  • IZBORI HPK 2017.

  • PRAVNO EKONOMSKA KLINIKA

  • HPK potpisala deklaraciju sa 6 poljoprivrednih komora

Nalazite se:  
Skupština

GLAVNA SKUPŠTINA ((Sukladno Satutu Hrvatske poljoprivredne komore (NN 34/13))

Članak 14.

1. Glavna skupština Hrvatske poljoprivredne komore je najviše tijelo upravljanja Komore, a čine je izabrani predstavnici Skupština županijskih Komora.

2. Svaka županijska skupština bira predstavnike u Glavnu skupštinu Komore, proporcionalno broju članova Komore u županiji na način da na svakih započetih 30 članova županijske skupštine imaju pravo na jednog predstavnika u Glavnoj skupštini Komore, uz uvjet da je svakoj županijskoj komori zajamčen jedan mandat u Glavnoj skupštini.

3. Članovi Glavne Skupštine biraju se na mandat od četiri godine.

 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ((Sukladno Satutu Hrvatske poljoprivredne komore (NN 34/13))

Članak 20.

1) Županijsku skupštinu pojedine županije čine svi članovi Komore iz te županije koji su uplatili od Skupštine propisanu članarinu i izjasnili se da žele biti članovi Komore (punoljetni nositelji ili članovi obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, vlasnici obrta odnosno pravne osobe koje će u Skupštini predstavljati odgovorne osobe, osim onih koji su pravomoćnom sudskom odlukom lišeni poslovne sposobnosti).

2) Županijske komore na Izbornoj skupštini biraju predsjednika i članove županijske komore koji će biti članovi Glavne skupštine Komore.

3) Za predsjednika Županijske komore i članove Glavne skupštine Komore iz pojedine županijske komore mogu se kandidirati svi upisani članovi u jednoj županijskoj komori, obzirom na mjesto prebivališta.

4) Županijska skupština donosi odluke nadpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Županijske skupštine.

Članak 21.

1) Prijedlog kandidature mora se dostaviti na adresu Komore, Ulica grada Vukovara 78, 10116 Zagreb, s naznakom na zatvorenoj koverti: »za Povjerenstvo za provođenje izbora za Županijsku skupštinu (navesti županiju) Hrvatske poljoprivredne komore – prijedlog kandidature – ne otvarati«, i to u roku određenom od strane povjerenstva

Članak 25.

Izbori za predsjednika Županijskih komora i predstavnike Županijskih komora u Glavnoj skupštini provode se tako da se područje Republike Hrvatske podijeli na 21 izbornu jedinicu – područja županija i Grada Zagreba.

Svi članovi Komore u pojedinoj županiji ujedno su i članovi Skupštine županijske komore.

Na izbornoj Skupštini županijske komore, s liste predloženih kandidata sukladno članku 21. ovog Statuta, tajnim glasovanjem bira se predsjednik Županijske komore.

Predsjednik Županijske komore ujedno postaje član Glavne Skupštine i član Upravnog odbora Komore.

Između članova Županijske skupštine među predloženim kandidatima biraju se članovi Glavne skupštine Komore, proporcionalno broju članova u određenoj županiji.

 

Bjelovarsko - bilogorska županijska komora

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE POLJOPRIVREDNE KOMORE            

Jaić Tihomir, OPG Tihomir Jaić                           

ČLANOVI GLAVNE SKUPŠTINE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE KOMORE                              

AGRO-BILOGORA j.d.o.o. Sebastijan Svat                         

Bilek Vitomir, OPG Vitomir Bilek                        

Mavrin Željko, OPG Mavrin Željko                    

Mlinarić Mato, OPG Mlinarić Mato                  

Novotny Vladimir, OPZ Leksikon                     

Nježić Vesna,  Nježić PZ za trgovinu, proizvodnju i usluge                       

Pejčin Svetomir, OPG Pejčin Svetomir                           

Poplašen Ilija, OPG Poplašen Ilija                     

 

Splitsko - dalmatinska županijska komora

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE POLJOPRIVREDNE KOMORE          

Mratinić Velimir, PO Brojne                      

ČLAN GLAVNE SKUPŠTINE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE KOMORE            

Kuzmanić Božen, OPG Božen Kuzmanić                  

 

Šibensko - kninska županijska komora

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE POLJOPRIVREDNE KOMORE           

Laća Drago, OPG Laća Drago                             

ČLAN GLAVNE SKUPŠTINE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE KOMORE                             

Miljak Hrvoje, OPG Hrvoje Miljak  

                  

Zadarska županijska komora

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE POLJOPRIVREDNE KOMORE         

Šare Slavko, OPG Slavko Šare   

 

Istarska županijska komora

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE POLJOPRIVREDNE KOMORE  

Paulišić Dario, Opg Dario Paulišić        

ČLAN GLAVNE SKUPŠTINE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE KOMORE      

Makovac Dario, poljoprivredni obrt DANDI                                           

 

Karlovačka županijska komora

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE POLJOPRIVREDNE KOMORE

Magdić Višnja, OPG Višnja Magdić          

ČLAN GLAVNE SKUPŠTINE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE KOMORE  

Magdić Višnja, OPG Višnja Magdić    

 

Vukovarsko - srijemska županijska komora

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE POLJOPRIVREDNE KOMORE          

PZ Velika Zlatara, Poljoprivredna zadruga Velika Zlatara

ČLANOVI GLAVNE SKUPŠTINE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE KOMORE            

Hrubik Željko, OPG Željko Hrubik

Pokrovac Tomislav, OPG Pokrovac

PTO G.G. HOLSTEIN, Branko Garvanović  

Smolković Zoran, OPG Zoran Smolković

Šajtoš Mijo, OPG Mijo Šajtoš   

 

Osječko - baranjska županijska komora

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE POLJOPRIVREDNE KOMORE           

Tomičić Josip, Matricaria obrt u poljoprivredi                       

ČLANOVI GLAVNE SKUPŠTINE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE KOMORE                             

Agro-Babić, Nikola Babić

Agro-Crnica, Mato Brlošić

Belje d.d.

Fabric, Obrt u poljoprivredi, Željko Fabric

Glavaćević Hrvoje

Mandić Ivan

Matanovac Damir

 

Međimurska županijska komora

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE POLJOPRIVREDNE KOMORE  

Orsag Zlatko, OPG Orsag Zlatko

ČLANOVI GLAVNE SKUPŠTINE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE KOMORE      

Dodlek Franjo, OPG Franjo Dodlek  

Vranović Marija, OPG Marija Vranović  

          

Varaždinska županijska komora

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE POLJOPRIVREDNE KOMORE  

Jakopović Mladen, OPG Mladen Jakopović

ČLAN GLAVNE SKUPŠTINE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE KOMORE   

Jakopović Mladen, OPG Mladen Jakopović  

 

Virovitičko - podravska županijska komora

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE POLJOPRIVREDNE KOMORE          

Biljaka Josip, OPG Biljaka Josip

ČLANOVI GLAVNE SKUPŠTINE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE KOMORE            

Barišić Josip, OPG Josip Barišić

Martinović Željko, OPG Željko Martinović

Šimić Zvonimir, OPG Zvonimir Šimić

Škrnički Ivan, OPG Ivan Škrnički 

 

Koprivničko - križevačka županijska komora

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE POLJOPRIVREDNE KOMORE           

Širjan Zvonimir, Širjan d.o.o.  

ČLANOVI GLAVNE SKUPŠTINE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE KOMORE

Ledinski Barica, OPG Barica Ledinski

Marenčić Stjepan, OPG Stjepan Marenčić

Paček Marijan, PAMEX d.o.o.

Pisančić Ljube, OPG Ljube Pisančić

Poljak Josip, OPG Josip Poljak

Valaško Ivan, OPG Ivica Valaško

                 

Krapinsko - zagorska županijska komora

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE POLJOPRIVREDNE KOMORE         

Horvat Stjepan, OPG Horvat Stjepan

ČLAN GLAVNE SKUPŠTINE POLJOPRIVREDNE KOMORE

Špoljar Stjepan, OPG Stjepan Špoljar    

             

Županijska komora Grada Zagreba

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE POLJOPRIVREDNE KOMORE         

Dežđek Danko, OPG Božena Dežđek

ČLAN GLAVNE SKUPŠTINE POLJOPRIVREDNE KOMORE

Ivković Frane, OPG Frane Ivković

Kljaković Zlatan Gašpić, OPG Zlatan Kljaković Gašpić

 

Sisačko - moslavačka županijska komora

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE POLJOPRIVREDNE KOMORE  

Latin Mijo, OPG Mijo Latin

ČLANOVI GLAVNE SKUPŠTINE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE KOMORE      

Havidić Vedran, OPG Vedran Havidić

Karanović Klementina, OPG Klementina Karanović

          

Zagrebačka županijska komora

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE POLJOPRIVREDNE KOMORE  

Čiček Juraj, OPG Juraj Čiček

ČLAN GLAVNE SKUPŠTINE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE KOMORE   

Jaklenec Vinko, OPG Jaklenec Vinko

Mataušić Ivan, OPG Mataušić 

Šimanović Janko, OPG Šimanović Mirjana

Tomašković Branko, OPG Branko Tomašković

 

Brodsko - posavska županijska komora

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE POLJOPRIVREDNE KOMORE     

Vrakić Antun, Agro-plam obrt

ČLANOVI GLAVNE SKUPŠTINE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE KOMORE            

Mihić Mato, OPG Mihić Mato

Štefanac Petar, AGRO-AQUA ŠTEFANAC

Petranović Marijan, stočarski ratarski obrt

Zdunić Krunoslav, OPG Zdunić Krunoslav

 

ZAPISNICI 

Zapisnik I. Skupština

Zapisnik II. Skupština

 


Facebook HPK

Partneri HPK

  

     

 

 

Korisni linkovi