Radionica

Poštovana/i,   sa zadovoljstvom Vas pozivamo na RADIONICU pod ...

OBAVIJEST O IZMJENAMA NATJEČAJA ZA OPERACIJU 6.2.1.

OBAVIJEST O IZMJENAMA NATJEČAJA ZA OPERACIJU 6.2.1. Agencija za plaćanja u pol...

Novosti u 2018. godini

IAKS MJERE RURALNOG RAZVOJA – NOVOSTI U 2018. GODINI Od ove godine u mje...

Natječaj za podmjeru 10.2.

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA PODMJERU 10.2. - POTPORA ZA OČUVANJE, ODRŽIVO KORIŠTE...

Mjere ruralnog razvoja za 2018. godinu

Poljoprivrednici, od ponedjeljka možete podnijeti zahtjev za potporu za 2018. godi...

  • Radionica

  • OBAVIJEST O IZMJENAMA NATJEČAJA ZA OPERACIJU 6.2.1.

  • Novosti u 2018. godini

  • Natječaj za podmjeru 10.2.

  • Mjere ruralnog razvoja za 2018. godinu

Nalazite se:  

IZBORI HPK 2017.

E-mail Ispis PDF

U 2017. godini u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (Komora) provode se Izbori na temelju Statuta Hrvatske poljoprivredne komore (NN 128/14) u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (NN 30/09, 127/10, 50/12). 

Izborima u Komori mogu pristupiti samo članovi Komore koji su se izjasnili o članstvu putem izjave te uplatili članarinu do 7. studenog 2017. godine kada se zatvara lista birača.

Izbori za Županijske skupštine održat će se tijekom studenog-prosinca 2017. godine, a izbori za tijela Komore održat će se u prosincu.

 

TIJELA KOMORE (Sukladno Statutu Hrvatske poljoprivredne komore (NN 128/14)):

Glavna skupština Hrvatske poljoprivredne komore

            Županijska komora

Upravni odbor Hrvatske poljoprivredne komore

            Predsjedništvo Komore

Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore

Nadzorni odbor Hrvatske poljoprivredne komore

Sud časti poljoprivredne komore

 

  1. GLAVNA SKUPŠTINA (Sukladno Statutu Hrvatske poljoprivredne komore (NN 128/14))

Članak 14.

(1) Skupština Hrvatske poljoprivredne komore je najviše tijelo upravljanja Komore, a čine je izabrani predstavnici članova županijskih komora.

(2) Svaka županijska komora bira predstavnike u Glavnu skupštinu Komore, proporcionalno broju članova Komore u županiji na način da na svakih 30 članova županijske komore imaju pravo na jednog predstavnika u Glavnoj skupštini Komore uz uvjet da je svakoj županijskoj komori zajamčen jedan mandat u Glavnoj skupštini. Uvjet za osnivanje županijske komore je najmanje 30 članova. Izabrani Predsjednik županijske komore automatski postaje član Skupštine.

(3) Članovi Skupštine biraju se na mandat od četiri godine.

 

ŽUPANIJSKA KOMORA (Sukladno Statutu Hrvatske poljoprivredne komore (NN 128/14))

Članak 17.

(1) Način izbora i djelokrug poslova, vrste, broj i nazivi te način rada Županijskih komora utvrđuju se Pravilnikom o radu županijskih komora koji donosi Upravni odbor.

(2) Županijsku komoru čine svi članovi Komore pojedine županije.

Članak 18.

(1) Županijsku komoru pojedine županije čine svi članovi Komore iz te županije koji su uplatili od Skupštine propisanu članarinu i izjasnili se putem Izjave da žele biti članovi Komore.

(2) Županijske komore na Izbornoj skupštini biraju Predsjednike te županije i delegate za Glavnu skupštinu Komore.

(3) Županijska komora donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Županijske komore.

(4) Za Predsjednika županijske komore mogu se kandidirati osobe koje ispunjavaju uvjete koji su propisani Pravilnikom o provođenju izbora.

 

  1. UPRAVNI ODBOR (Sukladno Statutu Hrvatske poljoprivredne komore (NN 128/14))

Članak 19.

(1) Upravni odbor čine predsjednik Komore i predsjednici županijskih komora.

(2) Članovi Upravnog odbora biraju se na mandat od 4 godine.

 

PREDSJEDNIŠTVO KOMORE (Sukladno Statutu Hrvatske poljoprivredne komore (NN 128/14))

Članak 23.

(1) Predsjedništvo Komore čine:

– predsjednik Komore, koji je ujedno i Predsjednik Predsjedništva

– tri člana Predsjedništva su regionalni predsjednici, koje biraju članovi Glavne skupštine Komore svaki za svoju regiju, između izabranih predsjednika županijskih komora

– jedan član Upravnog odbora kojeg imenuje predsjednik Komore.

(2) Svi članovi predsjedništva po svojoj funkciji su i potpredsjednici Komore.

Članak 24.

(1) Regionalni predsjednici biraju se na Glavnoj skupštini Komore na način da se područje Republike Hrvatske podijeli na tri regije:

Središnja Hrvatska (Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Varaždinska županija, Sisačko-moslavačka županija, Međimurska županija, Krapinsko-zagorska županija, Koprivničko-križevačka županija i Karlovačka županija),

Istočna Hrvatska (Bjelovarsko-bilogorska županija, Brodsko-
-posavska županija, Osječko-baranjska županija, Požeško-slavonska županija, Virovitičko-podravska županija i Vukovarsko-srijemska županija) te

Južna Hrvatska (Zadarska županija, Šibensko-kninska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Primorsko-goranska županija, Ličko-senjska županija, Istarska županija i Dubrovačko-neretvanska županija).

(2) Svaki član Glavne skupštine, tajnim glasovanjem bira regionalnog predsjednika svoje regije.

 

  1. PREDSJEDNIK KOMORE (Sukladno Statutu Hrvatske poljoprivredne komore (NN 128/14))

Članak 29.

(1) Predsjednika Komore imenuje i razrješava Skupština iz redova članova Skupštine Komore i za svoj rad odgovara Skupštini.

(2) Odluku o izboru predsjednika Komore donosi Skupština Komore, članovi Skupštine Komore biraju predsjednika tajnim glasovanjem.

(3) Izabran je onaj predloženi kandidat koji dobije natpolovični broj važećih glasova nazočnih članova Skupštine.

(4) Za Predsjednika Komore mogu se kandidirati osobe koje ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom o provođenju izbora.

(5) Predsjednik Komore za svoj rad odgovara Skupštini.

(6) Predsjednik Komore je ujedno i predsjednik Upravnog odbora.

(7) Predsjednik Komore imenuje se na mandat od četiri godine.

(8) Predsjednik Komore ujedno i predsjednik Predsjedništva.

 

  1. NADZORNI ODBOR (Sukladno Statutu Hrvatske poljoprivredne komore (NN 128/14))

Članak 32.

(1) Nadzorni odbor čine Predsjednik i četiri člana koje bira Skupština.

(2) Konstituirajuću sjednicu saziva predsjednik Komore.

(3) Članovi Nadzornog odbora ne mogu istodobno biti članovi Skupštine i Upravnog odbora.

(4) Članovi Nadzornog odbora biraju se na mandat od četiri godine.

(5) Za članove Nadzornog odbora Komore mogu se kandidirati osobe koje ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom o provođenju izbora.

 

  1. SUD ČASTI (Sukladno Statutu Hrvatske poljoprivredne komore (NN 128/14))

Članak 35.

 (3) Sud časti Komore čini 5 članova.

(4) Predsjednika i članove Suda časti bira Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

(5) Konstituirajuću sjednicu Suda časti saziva predsjednik Komore, gdje se donosi Poslovnik o radu Suda časti.

(6) Sud časti neposredno odgovara Skupštini Komore kojoj je predsjednik Suda časti podnosi izvješće o radu.

(7) Članstvo u Sudu časti isključuje mogućnost članstva u Upravnom odboru, Nadzornom odboru i stalnoj arbitraži.

(8) Članovi Suda časti biraju se na mandat od 4 godine.

(9) Članovi suda časti mogu biti samo članovi Skupštine.

 

Više o proceduri izbora možete pronaći u dokumentu Izborna pravila 2017.

Za detaljne informacije možete se obratiti na tel: 01 6109 809, e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

Facebook HPK

Partneri HPK

  

     

 

 

Korisni linkovi