KONFERENCIJA KAKO ZADRŽATI MLADE U HRVATSKOJ

Poštovana/i, Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na konferenciju sa stručnim ...

KANDIDIRANJE - ČLAN NADZORNOG ODBORA

Poštovani, započeo je postupak kandidiranja za izbor jednog člana Nadzo...

Mediteranski sajam

Obavještavamo Vas o održavanju jubilarnog 15. Mediteranskog sajama zdr...

IZBORI U BJELOVARSKO BILOGORSKOJ ŽUPANIJI

Izborna pravila 2018.za BBŽ.doc OBRAZAC ZA PODNOŠENJE PRIGOVORA_BBŽ_201...

Upravni odbor kod ministra Tolušića

Ministar poljoprivrede, g. Tomislav Tolušić jučer je u Ministarstvu poljopr...

  • KONFERENCIJA KAKO ZADRŽATI MLADE U HRVATSKOJ

  • KANDIDIRANJE - ČLAN NADZORNOG ODBORA

  • Mediteranski sajam

  • IZBORI U BJELOVARSKO BILOGORSKOJ ŽUPANIJI

  • Upravni odbor kod ministra Tolušića

Nalazite se:  

Očitovanje HPK na Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Obrazloženje:

Državni stanovi su prodavani korisnicima stanarskog prava bez natječaja i po početnim relativno niskim cijenama a državno poljoprivredno zemljište u zakonu se predlaže TROSTRUKA početna cijena  koju će naknadno odrediti porezna uprava.

Stavak 7: gospodarski program je osnova za pravo prvenstva, stoga se postavlja pitanje o utvrđivanju potrebnih parametara za vrednovanje programa, pitanje egzaktnih mjerila.

 

Članak 31.

Pravo prvenstva na natječaju prije svega određuje se prema vrednovanju Gospodarskog programa dok će način vrednovanja istog urediti ministar posebnim programom. Puno bolja solucija bila bi kad bi se način vrednovanja Gospodarskog programa odredio u samom ZPZ te izbjegla mogućnost da sam ministar promjenama propisa o vrednovanju nekoga stavlja na prvo mjesto. Definiciju obrta u poljoprivredi  treba izjednačiti sa OPG-om kao što je bilo do sada.

Smatramo da bi redoslijed prioriteta trebao biti:

a) Dosadašnji posjednik koji je u mirnom posjedu

b)Najviše vrednovan Gospodarski program

c)Najviša postignuta zakupnina

Ako bi se i dosadašnjim posjednicima koji su u mirnom posjedu min. Pet godina i osnovna im je djelatnost poljoprivreda  zakonom onemogućio prioritet pri zakupu, došlo bi do velikog broja novih zakupnika što bi iste stavilo u nepovoljan položaj jer su se isti na osnovu tog zemljišta zadužili u mehanizaciji, strojevima i objektima.

Trebalo bi omogućiti odvojena prava za obiteljska poljoprivredna gospodarstva i obrte u poljoprivredi u odnosu na trgovačka društva i d.o.o., odnosno provođenje natječaja po programima raspolaganja poljoprivrednim zemljištem JLS i gradova.

 

Članak 33.

Pod 2  – ako se traži dokaz samo za to zemljište, oni koji ga nisu koristili dostaviti će dokaz da nemaju duga, ali imaju duga za drugo zemljište, stoga treba formulacija iz članka 30 stavak 1 ili doraditi prethodno navedeni stavak, pa ovaj brisati.

Trebalo bi omogućiti korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta prioritetno znanstveno-istraživačkim institucijama,poljoprivrednim institutima i poljoprivrednim fakultetima,poljoprivrednim školama,poljoprivrednim razvojnim centrima i drugim subjektima u funkciji transfera novih tehnologija u poljoprivredi uz uvjet da su u vlasništvu javnog sektora.

 

Članak 35.

Stavak 4 – duljina rok kašnjenja i kada se ugovor raskida zbog kašnjenja.

 

Članak 46.

Da li će agencija za poljoprivredno zemljište voditi i evidenciju naplata za dosadašnje ugovore (osobito koncesije). Trenutno evidenciju naplata ugovora o koncesiji vodi Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo financija.

 

Članak 45.

Stavak 1 – pod obvezno izmjena članka i vratit županijama dio prihoda od 25%, a vezano uz programe koje županije provode iz koje su koristile sukladno Pravilniku o korištenju tih sredstava, kao npr. za katastarsku izmjeru, provedbu NAPNAV-a i druge razvojne programe usmjerene razvoju poljoprivrede. Sredstva su od izuzetne važnosti za razvoj poljoprivrede.

 

Članak 51.

Stavak 1 - Da se ugradi „c“-za katastarske čestice koje se vode kao društveno vlasništvo, a u suvlasništvu su RH i fizičke i pravne osobe.

Obrazloženje: dio katastarskih čestica se vode kao društveno vlasništvo jer se po dokumentima i gradnje nalaze dijelom u građevinskoj zoni i dijelom van građevinske zone. Upis vlasništva ne može upisati ni RH ni fizičke i pravničke osobe. Općenito: korištenje poljoprivrednog zemljišta koje je u suvlasništvu nikako nije riješeno i još uvijek se vodi kao društveno vlasništvo.

 

 

 

Članak 52.

Treba omogućiti direktnu prodaju privatnog poljoprivrednog zemljišta, a kao mogućnost navesti kako je predloženo u istom članku.

 

Članak 73.

Stavak 1 – znači li to da će JLS donositi nove programe raspolaganja poljoprivrednim zemljištem.

 

Članak 78.

Dodati novi stavak gdje nije predviđen nastavak služnosti nakon isteka do sada potpisanog ugovora „Nakon preteka roka na koji su sklopljeni ugovori iz stavka 1 ovoga članka, isti se na zahtjev dosadašnjeg korisnika ili člana njegove obitelji sklapaju na razdoblje utvrđeno ranijim ugovorom.“

Obrazloženje:

Sadašnji korisnici služnosti navedenih opožarenih pa i miniranih površina uložili su značajna sredstva, vlastiti rad, kreditna sredstva. Sami smo bez potpora državnih tijela (u prvih začecima ulaska u služnost) razminirali površine, pripremili krš za plodno tlo što je bio veliki financijski trošak, oduzeti nam pravo na nastavak služnosti bilo bi uništenje takvih obitelji.

Zaključno:

Ovim zakonom izuzetno velike ovlasti se daju Agenciji za poljoprivredno zemljište, prevelik broj pravilnika koje će ministar naknadno donositi, stavljanje u isti rang OPG-a, obrta u poljoprivredi-sa trgovačkim društvima i d.o.o-ima što nije dobro. Ne vidi se ograničenje u maksimalnim površinama, prioriteti po osnovi dugogodišnjeg mjesta prebivanja što je u prethodnom zakonu bilo prilično dobro riješeno.  Prijedlog o okrupnjavanju poljoprivrednog zemljišta (državnog i privatnog) ide u dobrom smjeru ali u zamjenama istoga trebalo bi osloboditi plaćanja na isto zemljišta plaćanja poreza prilikom prijepisa.

                                                                                           

                                                                                                    Član povjerenstva

       Mato  Brlošić

Petak, 20 Srpanj 2012 13:00
 

Facebook HPK

Partneri HPK

  

     

 

 

Korisni linkovi