IZBORI HPK 2017.

U 2017. godini u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (Komora) provode se Izb...

PRAVNO EKONOMSKA KLINIKA

Pravno ekonomska klinika je volonterski projekt Pravnog i Ekonomskog fakulteta u O...

HPK potpisala deklaraciju sa 6 poljoprivrednih komora

Predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore zajedno sa predstavnicima Poljoprivred...

  • IZBORI HPK 2017.

  • PRAVNO EKONOMSKA KLINIKA

  • HPK potpisala deklaraciju sa 6 poljoprivrednih komora

Nalazite se:  

Predsjedništvo

E-mail Ispis PDF

PREDSJEDNIK KOMORE ((Sukladno Satutu Hrvatske poljoprivredne komore (NN 34/13))

Članak 49.

Predsjednika Komore imenuje i razrješava Skupština iz redova članova Skupštine Komore.

Odluku o izboru predsjednika Komore donosi Skupština Komore, članovi Skupštine Komore biraju predsjednika tajnim glasovanjem.

Izabran je onaj predloženi kandidat koji dobije veći broj glasova nazočnih članova Skupštine.

Predsjednik Komore za svoj rad odgovara Skupštini.

Predsjednik Komore je i predsjednik Upravnog odbora.

Predsjednik Komore imenuje se na mandat od četiri godine.

PREDSJEDNIK

Brlošić Mato, Agro-crnica

 

PREDSJEDNIŠTVO KOMORE ((Sukladno Satutu Hrvatske poljoprivredne komore (NN 34/13))

Članak 43.

Predsjedništvo Komore čine predsjednik Upravnog odbora, tri regionalna predsjednika koje biraju članovi Glavne skupštine Komore svaki za svoju regiju, između izabranih predsjednika županijskih komora, te jedan član Upravnog odbora kojeg odredi predsjednik Komore.

Članak 44.

Regionalni predsjednici biraju se na Glavnoj skupštini Komore na način da se područje Republike Hrvatske podijeli na tri regije: Središnja Hrvatska (Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Varaždinska županija, Sisačko-moslavačka županija, Međimurska županija, Krapinsko-zagorska županija, Koprivničko-križevačka županija i Karlovačka županija), Istočna Hrvatska (Bjelovarsko-bilogorska županija, Brodsko-posavska županija, Osječko-baranjska županija, Požeško-slavonska županija, Virovitičko-podravska županija i Vukovarsko-srijemska županija) te Južna Hrvatska (Zadarska županija, Šibensko-kninska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Primorsko-goranska županija, Ličko-senjska županija, Istarska županija i Dubrovačko-neretvanska županija).

Svaki član Glavne skupštine, tajnim glasovanjem bira regionalnog predsjednika svoje regije.

 

PREDSJEDNIK REGIJE:  ISTOČNA HRVATSKA

Vrakić Antun, Agro-plam obrt

 

PREDSJEDNIK REGIJE: JUŽNA HRVATSKA

Mratinić Velimir, PO Brojne

 

PREDSJEDNIK REGIJE: SREDIŠNJA HRVATSKA

Širjan Zvonimir, Širjan d.o.o.

 

Sukladno članku 43. Statuta Hrvatske poljoprivredne komore (Narodne novine br. 34/13);

„Predsjedništvo Komore čine predsjednik Upravnog odbora, tri regionalna predsjednika koje biraju članovi Glavne skupštine Komore svaki za svoju regiju, između izabranih predsjednika županijskih komora, te jedan član Upravnog odbora kojeg odredi predsjednik Komore.“

 

Za člana predsjedništva odabran je OPG Juraj Čiček , Čiček Juraj.

 

Sukladno članku 45. Statuta Statuta Hrvatske poljoprivredne komore (Narodne novine br. 34/13);

„Predsjednik Komore između članova Upravnog odbora određuje zamjenika, koji ga zamjenjuje u slučaju odsutnosti ili nemogućnosti obavljanja dužnosti predsjednika.“

 

Za zamjenika odabran je OPG Mijo Latin, Latin Mijo.

 

Ponedjeljak, 11 Kolovoz 2008 02:10
 

Facebook HPK

Partneri HPK

  

     

 

 

Korisni linkovi