IZBORI HPK 2017.

U 2017. godini u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (Komora) provode se Izb...

PRAVNO EKONOMSKA KLINIKA

Pravno ekonomska klinika je volonterski projekt Pravnog i Ekonomskog fakulteta u O...

HPK potpisala deklaraciju sa 6 poljoprivrednih komora

Predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore zajedno sa predstavnicima Poljoprivred...

  • IZBORI HPK 2017.

  • PRAVNO EKONOMSKA KLINIKA

  • HPK potpisala deklaraciju sa 6 poljoprivrednih komora

Nalazite se:  

Sastanak u Ivanić gradu

Na početku je utvrđeno je stanje da se većina pšenice već spremila u silose te da je i većina pšenice već otkupljena. U raspravi su istaknuti stavovi i pozicije pojedinih strana.

Zajednički zaključci su kako se treba definirati procedura otkupa koja utječe na cijenu otkupa te da se u Rujnu 2012 daju konkretni prijedlozi za rod 2013..

 

HPK sa otkupljivačima smatra kako se ministarstvo se treba uključiti u taj proces.

HPK uz to daje slijedeće zaključke:

-        Cijena nije zadovoljavajuća jer u najskupljoj godini što se tiče cijene repromaterijala, pšenica je jeftinija 10 do 15 % niža od susjednih država. Do sada je praksa bila da se cijena formira po susjednim državama

-        Ministarstvo poljoprivrede ne može se pozivati na slobodno tržište dok postoje administrativne i ostale zapreke za  slobodno tržište repromaterijala i zato predlažemo da zajedno sa otkupljivačima rješavamo sve pravilnike koji utječu na proizvodnju. Isplate poticaja moraju se ciljano rasporediti jer ove godine su proizvođači zbog nedostatka kapitala bili prisiljeni prodati po ponuđenoj cijeni.

-        Također tražimo da se riješi i tržište brašna  i kruha kako ne bi otkupljivači svoje gubitke prebacivali na proizvođače, iako cijena  kruha se samo povećava.

Srijeda, 11 Srpanj 2012 16:11
 

Facebook HPK

Partneri HPK

  

     

 

 

Korisni linkovi